117426
117426
innrapportering
2014-12-19T10:00:00.000Z
no

Pågår

Offentlig regnskapsrapportering fra banker og finansieringsforetak (ORBOF)

Måleperiodemånedlig/ årlig/ kvartalsvis

Rapporteringsmatriell for 2018 ligger under arkfanen veiledning. Siden er oppdatert 23 juni.

 

Innhold

Formål

Rapporteringen er et samarbeid mellom Finanstilsynet, Norges Bank og Statistisk sentralbyrå. Rapporteringen fra banker og kreditt- og finansieringsforetak danner grunnlag for tilsyn med institusjonene og finansmarkedene. Den gir beslutningsgrunnlag for penge- og kredittpolitikken bl.a. som viktig bidrag til kredittindikator, nasjonal- og utenriksregnskap og offisiell statistikk. Dataene benyttes ved internasjonal rapportering til BIS, Eurostat, IMF, OECD etc. Rapporteringsmateriell for ORBOF og BIS i 2016 og 2017

Kodelister og veiledninger

Maler

Kodelister

Veiledninger

Generell veiledning

  PDF

Rapport 10 Balanse 1)

XLS, RA-0693PDFPDF

Rapport 11 Tilleggsspesifikasjoner 2

XLS, RA-0694PDFPDF

Rapport 20 Årsresultatregnskap

XLS, RA-0696  PDFPDF

Rapport 21 Kvartalsresultatregnskap

XLS, RA-0695  PDFPDF

Rapport 50 Endelig balanse

XLS, RA-0697PDFPDF

Rapport 51 Tilleggsspesifikasjoner til Årsbalansen

XLS, RA-0698  PDFPDF

 Rapport 60 Avledet balanse 3)

XLS, RA-0699  PDF 

 Skjema 32 (BIS)

XLS DOC

 Skjema 34 (BIS)

XLSPDFPDF

 BIS-guide

  PDF

1) Finansieringsselskapene behøver kun å rapportere tall knyttet til utlånsvirksomheten i måneder som ikke er kvartalsmåneder.

2) Finansieringsselskaper som er norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) har fritak for rapportering av en del poster  i rapport 11. Statlige låneinstitutter rapporterer kun postene 25. rente og provisjonssatser og 23.2.50 utlån.

3) Finansieringsselskapene har fritak for rapportering av fylkesspesifikasjon. 

Kontakt

  • E-post
    s290fifo@ssb.no