240928
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/laeiti/aar
240928
Kjøpesummen opp 46 prosent på 5 år
statistikk
2016-09-16T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Bygg, bolig og eiendom
no
laeiti, Overdragelser av landbrukseiendommer, bruksformål (for eksempel landbruk, bolig, fritid), tinglyste omsetninger, kjøpesum, eierskifte, omsetningstyper (for eksempel tvangsauksjon, gave, fritt salg), jordbruksareal, skogarealEiendom, Landbrukseiendommer , Jord, skog, jakt og fiskeri, Bygg, bolig og eiendom
true
Statistikken Overdragelser av landbrukseiendommer viser antall og type omsetning, kjøpesum og informasjon om kjøper.

Overdragelser av landbrukseiendommer2015

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Kjøpesummen opp 46 prosent på 5 år

Det ble registrert 9 000 overdragelser av landbrukseiendommer i 2015. Hver tredje overdragelse ble registrert som fritt salg. Gjennomsnittlig kjøpesum for landbrukseiendommer i fritt salg økte i perioden 2010-2015 fra 1,46 til 2,14 millioner kroner.

Tinglyste overdragelser av landbrukseiendommer
AntallAndelProsent
2014 - 20152010 - 2015
2015
I alt8 984100-3,65,6
Type omsetning
Fritt salg2 79231-1,27,0
Gave2 114249,112,3
Uskifte-/skifteoppgjør2 97233-9,12,1
Tvangsauksjon731-3,910,6
Annet1 03311-14,2-0,6
Formål med omsetning
Bolig1 88721-9,119,4
Fritid90810-6,229,9
Landbruk5 64463-0,6-2,3
Annet5456-8,220,3

Hvert år blir rundt 5 prosent av landets 185 000 landbrukseiendommer overdratt til ny eier. Gjennomsnittlig kjøpesum for 2 800 landbrukseiendommer i fritt salg var 2,14 millioner kroner, det vil si en økning på 46 prosent fra 2010 til 2015. Bebygde eiendommer i fritt salg med bruksformål landbruk på skjøtet hadde en gjennomsnittlig kjøpesum på 2,4 millioner kroner i 2015.

Færre overdragelser

Det ble registrert 9 000 overdragelser av landbrukseiendommer i 2015, og det er 300 færre enn året før. Nordland hadde flest overdragelser med litt over 1 100, etterfulgt av Hedmark med 800. Dette er også de to fylkene med flest landbrukseiendommer. Om lag en av tre omsetninger var skifteoppgjør eller tinglysing av retten til å sitte i uskiftet bo, mens litt under en av tre var omsetninger i fritt salg. Den siste tredjedelen omfatter overdragelser registrert som hel eller delvis gave og «annet». Ni av ti overdragelser registrert som gave, skjedde innen familien. Totalt var det 5 500 familieoverdragelser, det vil si drøyt 60 prosent av alle omsetningene.

Drøyt 5 600 eiendomsoverdragelser hadde landbruk som bruksformål på skjøtet. I 8 fylker utgjorde dette over 70 prosent av overdragelsene. Størst andel hadde Østfold, der tre av fire omsetninger hadde formål landbruk. Nord-Norge skiller seg fra resten av landet. I Nordland og Finnmark var det kun fire av ti omsetninger som hadde landbruk som formål, mens formålene bolig- og fritidsbruk utgjorde omtrent halvparten av omsetningene i disse fylkene.

De høyeste prisene er i Oslo og Akershus

Den gjennomsnittlige kjøpesummen for alle landbrukseiendommer i fritt salg økte med 7 prosent fra året før, til 2,14 millioner kroner. Akershus/Oslo og Østfold hadde de høyeste beløpene med henholdsvis 4,31 og 3,99 millioner kroner. Lavest gjennomsnittlig kjøpesum hadde Troms med 1,01 millioner kroner. Totalt var det 209 omsetninger i fritt salg med kjøpesum på 5 millioner kroner eller mer i 2015, en økning på 50 fra året før. Akershus/Oslo og Østfold hadde flest slike omsetninger.

For bebygde landbrukseiendommer i fritt salg der landbruk var oppgitt som formål, var den gjennomsnittlige kjøpesummen 2,4 millioner kroner. Det var en økning på 10 prosent fra året før. Også her var det omsetningene i Akershus/Oslo som lå på topp med en gjennomsnittlig kjøpesum på 4,72 millioner. Østfold og Vestfold hadde også et snitt på over 4 millioner kroner. Av totalt 1 350 omsetninger var det 139 som hadde en kjøpesum på 5 millioner kroner eller mer.

Godt voksne som overtar

Alder og kjønn på nye eiere endrer seg lite fra år til år. Snittalderen i 2015 var i underkant av 52 år. Nye eiere i Finnmark var i gjennomsnitt 11 år eldre enn nye eiere i Nord-Trøndelag. I de tilfellene overdragelsen er helt eller delvis gave, som er vanlig ved familieoverdragelser, var gjennomsnittsalderen til ny eier 42 år. Det er overdragelser som skjer ved skifteoppgjør eller ved tinglysning av retten til å sitte i uskiftet bo, som drar snittet opp. Ved disse overdragelsene var gjennomsnittsalderen på ny eier 65 år.

Nye eiere fordelte seg med 60 prosent menn, 37 prosent kvinner og 3 prosent aksjeselskap, stat, kommune og liknende. For eiendommer i fritt salg var tilsvarende prosenter henholdsvis 73, 22 og 6. Mer enn sju av ti omsetninger med kvinnelig kjøper var innen familien.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB