268780
268780
Investeringar i jordbruket i 2014
statistikk
2017-02-08T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
lu, Landbruksundersøkinga, jordbruk, hagebruk, skogbruk, gardsbruk, tilleggsnæringar (for eksempel campingplassar, jakt- og fiskerettar, utleigeverksemd), arbeidsinnsats, vedlikehald, maskinar og reiskapar, energibruk, investeringarJordbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Landbruksundersøkinga2015, endelege tal

Innhald

Publisert:

Investeringar i jordbruket i 2014

Dei endelege tala frå Landbruksundersøkinga 2015 viser små endringar i høve til dei førebelse tala som blei publisert i fjor. Om lag 13 prosent av jordbruksbedriftene investerte i driftsbygningar i 2014, ein nedgang på 2 prosentpoeng frå 2011. Rekna om til prisnivået i 2014 var investert beløp per bruk 600 000 kroner i 2014 mot 580 000 kroner i 2011.

Investering i driftsbygningar og maskiner og reiskap for jord- og hagebruk. Faste 2014-kroner
20142011
Jordbruksbedrifter i alt41 90044 800
Jordbruksbedrifter med investering i driftsbygningar (prosent)1315
Investering per jordbruksbedrift som har investert (kr)606 000583 000
Jordbruksbedrifter med investering i maskiner og reiskap (prosent)3132
Investering per jordbruksbedrift som har investert (kr)193 000229 000

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB