268784
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/lu/aar-forelopige
268784
Færre årsverk i jordbruket
statistikk
2017-02-21T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
lu, Landbruksundersøkinga, jordbruk, hagebruk, skogbruk, gardsbruk, tilleggsnæringar (for eksempel campingplassar, jakt- og fiskerettar, utleigeverksemd), arbeidsinnsats, vedlikehald, maskinar og reiskapar, energibruk, investeringarJordbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
true
Arbeidsinnsats i jordbruket. Tilleggsnæringer.

Landbruksundersøkinga2015/2016, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Neste publisering:

Færre årsverk i jordbruket

I perioden 1. august 2015-31.juli 2016 blei det utført 82 millionar timeverk i jord- og hagebruk. Dette utgjer 44 500 årsverk og er 7 prosent færre årsverk enn i 2013.

Arbeidsinnsats i jordbruket1
 20132016Endring i prosent 2013-2016
1Førebelse tal for 2016
Jordbruksbedrifter, antall43 72641 064-6,1
Arbeidsinnsats, 1000 timeverk88 14582 127-6,8
Gjennomsnittlig arbeidsinnsats per jordbruksbedrift, timeverk/jordbruksbedrift2 0162 000-0,8
Figur 1. Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk på jordbruksbedriftene
Figur 2. Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk på jordbruksbedriftene

* = førebelse tal

Gjennomsnittleg vart det arbeidd 2 000 timar per bedrift innanfor jord- og hagebruk i 2015/2016, mot 2016 timar tre år tidlegare. Brukar og ektemake sto for to tredjedelar av arbeidsinnsatsen, medan andre familiemedlemmar sto for drygt 8 prosent. Om lag ein fjerdedel av arbeidsinnsatsen i jord- og hagebruk blei utført av anna hjelp enn familie: til dømes andre sjølvstendig næringsdrivande, fast tilsette og leigd sporadisk hjelp. 

Kvart femte årsverk utført av kvinner 

Av dei til saman 44 500 årsverka som blei utførte i jord- og hagebruk i 2015/2016, blei 30 800 utførte av menn og 9 700 av kvinner. Dei resterande 4 000 årsverka blei utførte av andre sjølvstendig næringsdrivande. 

Halvparten driv attåtnæring 

I tillegg til tradisjonell jordbruksdrift driv godt over halvparten av jordbruksbedriftene med andre næringar som baserer seg på ressursane til jordbruksbedrifta. Leigekøyring er den næringa med flest utøvarar, og om lag 9 700 einingar held på med leigekøyring. Fleire av næringane som fell inn under omgrepet tilleggsnæringar, krev liten eller ingen arbeidsinnsats, til dømes utleige av jakt- og fiskerett eller bortleige av bygningar og jordbruksareal. Mange jordbruksbedrifter driv innanfor desse tilleggsnæringane, noko som gjev eit stort tal bedrifter med tilleggsnæringar.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB