253695
253695
Mer hogst tross lavere priser
statistikk
2017-01-23T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
skogav, Skogavvirkning for salg, tømmerpris, hogstkvantum, avvirkning, industrivirke, gran, furu, løvtrær, ved, massevirke, sagtømmerSkogbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Skogavvirkning for salg2016, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Mer hogst tross lavere priser

Skogeierne solgte i underkant av 10,4 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2016, 186 000 kubikkmeter mer enn året før. Bare en gang tidligere, i driftsåret 1989/90, ble det hogd mer tømmer for salg enn i 2016.

Skogavvirkning for salg
2016Prisendring, prosent
1000 kubikkmeterKroner per kubikkmeter2015 - 20162011 - 2016
I alt10 345325-4-10
Gran
Skurtømmer4 062430-20
Massevirke3 147201-5-31
Sams virke413282-11-15
Furu
Skurtømmer1 385436-3-2
massevirke1 053191-1-33
Sams virke86241-14-35
Lauv
Skurtømmer7283-16-37
massevirke1922010-34
Sams virke..---
Figur 1. Avvirket kvantum industrivirke for salg
Figur 2. Gjennomsnittspris per kubikkmeter industrivirke for salg
Figur 3. Endring i avvirket kvantum industrivirke for salg fra 2015 til 2016*. Fylke
Figur 4. Gjennomsnittspris per kubikkmeter industrivirke for salg

* = foreløpige tall

Bruttoverdien av tømmer solgt til industrien utgjorde 3,4 milliarder kroner. Dette er omtrent samme nivå som i 2015. Skogeierne fikk i gjennomsnitt 325 kroner per kubikkmeter solgt tømmer i 2016, noe som er 14 kroner lavere enn året før.

Økt hogst i Hordaland og Oppland

Hordaland og Oppland økte hogstkvantumet med henholdsvis 96 000 og 64 000 kubikkmeter sammenlignet med 2015. Størst nedgang i hogstkvantumet hadde Østfold med 56 000 kubikkmeter. Hedmark er fortsatt det fylket som det blir avvirket mest tømmer i – i alt 2,8 millioner kubikkmeter. Det utgjør 28 prosent av alt avvirket tømmer i Norge i 2016.

Lavere tømmereksport

Foreløpige tall for utenrikshandel med varer viser at 3,5 millioner kubikkmeter tømmer ble eksportert i 2016. Det er 500 000 kubikkmeter mindre enn året før og utgjør 34 prosent av den totale avvirkningen.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB