237459
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/srjakt/aar
237459
Tilbakegang for rypejakta
statistikk
2016-08-11T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
srjakt, Småvilt- og rådyrjakt, felte dyr, rypejakt, rypejegere, rådyrjakt, småvilt (for eksempel ringdue, hare, ender)Jakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Småvilt- og rådyrjakt2015/2016

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Tilbakegang for rypejakta

Etter to år med oppgang ble utbyttet av rypejakta redusert i jaktåret 2015/2016. Totalt felte jegerne 175 000 ryper – 21 prosent færre enn i forrige jaktår. Foruten Troms og Finnmark, som hadde et godt rypeår, var det nedgang i alle fylker.

Antall felte rådyr og utvalgte småviltarter
AntallProsent
2015-20162014-2015 - 2015-20162010-2011 - 2015-2016
Lirype111 450-20,4-12,8
Fjellrype63 500-23,0-5,0
Storfugl4 600-49,9-67,2
Orrfugl13 150-34,6-58,2
Ringdue39 460-1,3-24,9
Stokkand13 470-11,4-8,7
Hare15 560-11,4-21,8
Rødrev21 280-5,25,5
Rådyr27 7004,2-3,8

I alt ble det skutt 111 000 liryper og 64 000 fjellryper. Det utgjør en nedgang på henholdsvis 20 og 23 prosent fra jaktåret 2014/2015.

I de fylkene hvor det tidligere har blitt felt ryper av et visst omfang, var nedgangen størst i Hedmark, Oppland, Sør-Trøndelag og Nordland. I disse fylkene var rypa mange steder fredet. Det var også innført begrensning av antall jegere og hvor mye som kunne felles per dag. Reduksjonen var størst i Hedmark, der antall felte ryper gikk ned med 79 prosent fra jaktåret før. Totalt ble 3 000 ryper felt i Hedmark, og det er 11 000 færre enn foregående jaktår. I Sør-Trøndelag ble uttaket redusert med 71 prosent. I alt ble det felt 6 000 ryper der sist jaktår mot 22 000 året før. I Nordland var det samlede utbyttet på 22 000 ryper. Det er en nedgang på 39 prosent.

Bra rypeår i Troms og Finnmark

I Finnmark ble til sammen 51 000 ryper felt, og det representerer en økning på 74 prosent. Finnmark var det fylket hvor det ble felt flest ryper i 2015/2016, og en må tilbake til jaktåret 2009/2010 forrige gang Finnmark var det største rypefylket. I løpet av to jaktår har utbyttet fra rypejakta blitt mer enn doblet i vårt nordligste fylke. I Troms felte jegerne til sammen 46 000 ryper, en økning på 22 prosent fra 2014/2015, som også var et bra år i dette fylket.

De siste jaktårene har det blitt felt flest ryper på Karlsøy i Troms, men i 2015/2016 ble Karlsøy forbigått av Guovdageaidnu Kautokeino i Finnmark hvor til sammen 12 600 ble felt. Deretter fulgte Karlsøy med 10 200 felte ryper og Alta med 7 600.

Rypejegeren jaktet seks dager i snitt

Rypejegerne jaktet i gjennomsnitt seks dager sist jaktår. Gjennomsnittlig utbytte per jaktdag var 0,8 ryper. 69 prosent av jegerne jaktet mellom én og fem dager, mens 5 prosent jaktet mer enn 15 dager.

Markert nedgang for skogsfugl

Utbyttet av orrfugl og storfugl gikk ned med henholdsvis 35 og 50 og prosent fra 2014/2015 til 2015/2016. Det var nedgang i alle fylker for begge arter med unntak av Troms, hvor utbyttet av orrfugl gikk opp. Til sammen ble 4 600 storfugl og 13 200 orrfugl skutt. I Hedmark ble 950 storfugl og 1 050 orrfugl felt, en tilbakegang på henholdsvis 62 og 65 prosent. Tidligere har det blitt felt både flest orrfugl og storfugl i Hedmark, men for orrfugl var nedgangen så stor at Hedmark ble forbigått av fem andre fylker i antall felte fugl. Av jerpe, som er den minste av skogsfuglene, ble 1 100 felt. Det er det laveste fellingstallet som er registrert for denne arten. For 10 år siden ble det årlig skutt om lag 3 000 jerper, men siden den gang har fellingstallet gradvis blitt redusert.

Færre ærfugl ble skutt

Om lag 6 500 ærfugl ble felt i 2015/2016, og det er en nedgang på 41 prosent fra 2014/2015. De siste årene har det årlig blitt felt om lag 10 000 ærfugl. Mye av nedgangen skyldes redusert utbytte i Fredrikstad, hvor antall felte ærfugl ble mer enn halvert. Dessuten hadde Hvaler en nedgang på om lag 50 prosent. Om lag halvparten av all ærfugl som ble skutt, ble likevel felt i disse to kommunene. Det samme gjelder for svartand. Av en total fangst på 1 600 ble 300 ble felt i Fredrikstad og 800 i Hvaler. Det samlede utbytte av svartand gikk ned med 29 prosent.

Blant de jaktbare andefuglene er stokkand den arten det felles mest av. I 2015/2016 ble det skutt 13 500 stokkender, som er 1 700 færre enn jaktåret før.

Flere grågjess felt

Til sammen 19 000 grågjess ble felt i 2015/2016. Både av grågås og særlig kortnebbgås blir forholdsvis mange felt i noen trøndelagskommuner ettersom den stopper her på høsttrekket sørover. Av grågjess ble det i hver av kommunene Levanger og Ørland felt om lag 1 800. Det samme gjelder for kortnebbgåsa, hvorav 600 ble felt i Steinkjer og 1 500 i Levanger.

Flere rådyr ble felt

I alt ble 27 700 rådyr felt i 2015/2016, en oppgang på 1 100 dyr. Flest rådyr ble felt i Sarpsborg med 510 dyr og i Rakkestad med 470 dyr. På Vega i Nordland ble det skutt 420 rådyr, og det gjør øykommunen til den femte største rådyrkommunen i 2015/2016.

39 000 ringduer ble skutt

Etter rype er ringdue den småviltarten det skytes mest av, og sist jaktår ble det felt 39 000 ringduer. I hvert av fylkene Østfold og Akershus ble om lag 8 000 ringduer felt.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB