Alt innhold for området jord, skog, jakt og fiskeri

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 28 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 63,22 kr/kg, ein nedgang på 3,8 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 27 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 65,71 kr/kg, ein nedgang på 5,3 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Svak auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 26 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 69,36 kr/kg, ein oppgang på 0,6 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 25 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 68,96 kr/kg, ein oppgang på 1,6 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Mindre matjord forsvant – mer dyrkes opp

  I 2016 ble det vedtatt at 6 000 dekar dyrka jord skal brukes til formål som for eksempel vei og husbygging. Det er 300 dekar mindre enn året før. Samtidig ble det vedtatt å nydyrke 21 600 dekar.

  Artikkel
 • Største ulvejakt på 15 år

  I alt ble 18 ulver rapportert skutt eller drept i jaktåret 2016/17. Det er det største antallet siden jaktåret 2000/01.

  Artikkel
 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 24 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 67,87 kr/kg, ein nedgang på 2,9 prosent jamført med veka før.

  Artikkel
 • 30 000 landbrukseiendommer fraflyttet

  Hver femte landbrukseiendom med bolighus sto ubebodd i 2016. I løpet av ti år har nærmere 64 000 personer flyttet fra gårdene sine. Bosettingen opprettholdes best på de største eiendommene.

  Artikkel
 • Auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 23 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 69,91 kr/kg, ein oppgang på 5,9 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Vesentleg nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 22 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 66,02 kr/kg, eit fall på 8,5 samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Matjorda bygges ned i sentrale strøk

  Jordbruksarealer i sentrale strøk er attraktive når nye veger, boliger og annen bebyggelse skal anlegges. I alt ble nærmere 100 000 dekar jordbruksareal nedbygd til slike formål i perioden 2004-2015, og Rogaland utpeker seg som fylket med desidert...

  Artikkel
 • Nedbygging av jordbruksareal

  Rapporter 2017/14

  Gjennom mange år har jordbruksareal blitt bygd ned til fordel for boliger, veger, industri og andre formål, men til nå har ikke omfanget vært kjent. Statistisk sentralbyrå (SSB) har derfor i samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) ana...

  Publikasjon
 • Svak nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 21 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 72,17 kr/kg, ein liten nedgang på 0,4 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Nytt rekordår for oppdrettslaks

  Det ble solgt laks verdt 60 milliarder kroner fra norske oppdrettsanlegg i 2016 – en økning fra året før på hele 35 prosent. På ti år er verdien av norsk oppdrettslaks firedoblet.

  Artikkel
 • Auka grønsaksproduksjon

  Total produksjon av grønsaker på friland og i veksthus er berekna til 199 500 tonn i 2016, ein auke på 14 100 tonn frå året før. 

  Artikkel