Alt innhold for området jord, skog, jakt og fiskeri

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Karneval og oljestrid

  SSB analyse 2017

  Opptil 30 000 tilreisende fiskere og tusenvis av løsarbeidere skapte karnevalsstemning under Lofotfisket.

  Artikkel
 • Frå attåtnæring til milliardindustri

  SSB analyse 2017

  Oppdrettsnæringa byrja i det små i 1970-åra som attåtnæring for kystbøndene. I dag produserer Noreg over halvparten av all atlantisk oppdrettslaks i verda.

  Artikkel
 • Bruk av plantevernmidler i veksthus i 2015

  Rapporter 2016/45

  En tredel av arealet med spiselige vekster ble behandlet med kjemiske plantevernmidler minst én gang i løpet av fjoråret. Andelen for arealer med prydplanter var 83 prosent.

  Publikasjon
 • Tømmerverdien tre ganger så høy for 50 år siden

  Den samlede tømmerhogsten til industri og andre formål her til lands har vært nokså stabil i snart 100 år. Men skogeierne fikk tre ganger så mye for tømmeret for 50 år siden.

  Artikkel
 • Landbruket i Norge 2015

  Statistiske analyser 149

  Nesten 80 prosent av det norske fastlandet er landbruksareal. I denne utgivelsen får du svar på det meste om jordbruk, skogbruk og jakt i Norge de siste 50 årene.

  Publikasjon
 • Ressursrenta i norske fiskerier – utvikling og politikk

  SSB analyse 2016

  Norske fiskerier gikk med negativt overskudd i så å si hele perioden 1984–2013 når man trekker fra fangstkostnadene. Hvis flåten får fiske kvoter med høyest mulig profitt som mål, kan lønnsomheten øke betydelig.

  Artikkel
 • Dobbelt så stor sjanse for å bli jeger

  Artikkel
 • Hvem er jeger?

  Samfunnsspeilet 3/2016

  For mange nordmenn er høstjakta årets høydepunkt, og alt annet må vike når startskuddet smeller. Men hvem er egentlig de 145 000 som hvert år drar til fjells eller til skogs med rifle og hagle?

  Artikkel
 • Dette er Norge 2016

  Har flere kvinner enn menn høyere utdanning? Hvilken del av befolkningen er oftest på internett? Og hva bruker vi pengene våre på? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Jordbruk og miljø 2015

  Rapporter 2016/14

  Rapporten kastar lys over status og utvikling i høve til miljømåla for jordbruksnæringa. Årets rapport syner mellom anna at det totale jordbruksarealet i drift vart redusert med 5 prosent til 9,86 millionar dekar i perioden 1999 til 2014. 

  Publikasjon
 • 8 prosent av klimagassutsleppa frå jordbruket

  Utsleppa av metan og lystgass frå jordbruket utgjorde litt over 8 prosent av klimagassutsleppa i Noreg i 2014. I 2013 kom 29 prosent av nitrogentilførslane til norskekysten frå jordbruket.

  Artikkel
 • Bruk av plantevernmidler i jordbruket i 2014

  Rapporter 2016/02

  Det ble brukt plantevernmidler på 34 prosent av arealene som var med i undersøkelsen – en andel som var relativt lik den i 2011. Ser man bort fra eng og beiteareal, ble 94 prosent av jordbruksarealet behandlet.

  Publikasjon
 • Nye tider for skogeigaren

  Samfunnsspeilet 4/2015

  Dei siste tiåra har skogbruket i Noreg endra seg dramatisk. Hogstmaskinane har fortrengt mannen med motorsag. Samstundes står det tre gonger så mykje tømmer i skogane våre no som for 90 år sidan, og årleg hogstmengd aukar.

  Artikkel
 • Klassifisering av jordbruksbedrifter etter driftsform og størrelse

  Notater 2015/32

  Hovedformålet med dette notatet er å dokumentere de nye standardene for klassifisering av jordbruksbedriftene etter driftsform og økonomisk størrelse. Standardene tar utgangspunkt i EUs retningslinjer, men er tilpasset norske forhold.

  Publikasjon
 • Pilot survey on land rent statistics

  Notater 2015/30

  This report is limited to the documentation of a survey on agricultural land rents and the possibilities of establishing an annual land rent statistics in Norway, based on the Eurostat target methodology.

  Publikasjon