Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Velg statistikkområde
Alle
Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter
Dato Tittel Type Statistikkområder
Artikkel: Studenters tidsbruk Publisering
 • Utdanning
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juli 2017, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, juli 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Folkemengde og befolkningsendringar, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Godstransport med lastebil over grensen, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Rapport: Avgang fra arbeidslivet blant innvandrere Publisering
 • Arbeid og lønn
Artikkel (Levekår og livskvalitet): Samleartikkel - Livskvalitet 2017 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Verdipapirer, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Omsetningsindeks for næringslivstjenester, 2. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Prisindeksar for informasjon og kommunikasjon, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Teknologi og innovasjon
Verdipapirfond, kvartalstall, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Artikkel: Studiestart Publisering
 • Utdanning
Eksport av laks, uke 33 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Prisindekser for næringslivstjenester, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, juni 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Prisindekser for transport og lagring, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
Kommende publisering er utsatt fra 16. juni til 24. august 2017. Godstransport med norske lastebiler, 4. kvartal 2016 Publisering
 • Transport og reiseliv
Nasjonalregnskap, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Energi og industri
Omsetning i varehandel, 2. termin 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Artikkel: Sykepleiere: Hvor mange sluttet etter ti år? Publisering
 • Helse
Vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd, omsetning, 2. termin 2017 Publisering
 • Natur og miljø
Byggeareal, juli 2017, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Patenter, design og varemerker, 2016 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
Tjenestepensjoner, 2016 Publisering
 • Bank og finansmarked
Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, 2. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Teknologi og innovasjon
Arbeidsledighet blant innvandrere, registerbasert, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Lønnsindeks, 2. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Bruk av IKT i næringslivet, 2017 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Privat AFP og alderspensjon Aktivitet
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Eksport av laks, uke 34 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Varekonsumindeksen, juli 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Detaljomsetningsindeksen, juli 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Innovasjon i næringslivet, 2014-2016 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Landsskogtakseringen, 2012-2016 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt, 2016/2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internett-målinga, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Svalbard
Godstransport med norske lastebiler, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Investeringsindeks for detaljhandel, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Artikkel: Innvandrere i Norge, valg og politisk deltakels Publisering
 • Valg
Finansiering av politiske partier, 2016 Publisering
 • Valg
 • Kultur og fritid
Banker og kredittforetak, juli 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Funksjonshemmede, arbeidskraftundersøkelsen, 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Arbeidskraftkostnadsindeks, 2. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Renter i banker og kredittforetak, juli 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Ledige stillingar, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Elektrisitet, juli 2017 Publisering
 • Energi og industri
Statsregnskapets inntekter og utgifter, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Artikkel: Skolestart for kulturskolene Publisering
 • Utdanning
Artikkel: Skogavverking – endringar i eit 20-årsperspektiv Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenriksregnskap, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 35 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Tidsskriftet Økonomiske analyser 3/2017 og konjunkturtendensene Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Artikkel: Rypejakta Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juli 2017 Publisering
 • Energi og industri
Kredittindikatoren K3, juni 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, juli 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikatoren K2, juli 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Grensehandel, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Pengemengde, juli 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Internasjonale reservar og valutalikviditet, august 2017, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juli 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Alkoholomsetning, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Nøkkeltall for børsnoterte selskaper, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Overnattingar, juli 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Produsentprisindeksen, august 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, august 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
Konsumprisindeksen, august 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, august 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Byggjekostnadsindeks for bustader, august 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet, 2. termin 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Bruk av IKT i husholdningene, 2017 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
Reiseundersøkelsen, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Eksport av laks, uke 36 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utanrikshandel med tenester, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Boforhold, registerbasert, 1. januar 2016 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, august 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Aktivitet i sentrumssoner, 1. januar 2017 Publisering
 • Natur og miljø
Verdipapirfond, 2016 Publisering
 • Bank og finansmarked
Utenrikshandel med varer, august 2017, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Godstransport på kysten, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Veitrafikkulykker med personskade, august 2017, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Kostnadsindeks for lastebiltransport, august 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Elektrisitetspriser, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Priser og prisindekser
Avfall fra byggeaktivitet, 2015 Publisering
 • Natur og miljø
 • Bygg, bolig og eiendom
Skatterekneskap, august 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Føretak, 2015 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Sal av petroleumsprodukt, august 2017, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Avfallsregnskapet, 2015 Publisering
 • Natur og miljø
Finansielle sektorregnskaper, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Bank og finansmarked
Prisindeks for nye boliger, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 37 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Sykefravær, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Byggeareal, august 2017, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Overdragelser av landbrukseiendommer, 2016 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Bygg, bolig og eiendom
Internasjonale reservar og valutalikviditet, august 2017, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Skogavvirkning for salg, 2016, endelige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Strukturen i skogbruket, 2016 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kostnadsindeks for buss, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Familier og husholdninger, 1. januar 2017 Publisering
 • Befolkning
Straffereaksjoner, 2015 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Svalbard
 • Innvandring og innvandrere
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, juli 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 38 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Ofre for anmeldte lovbrudd, 2015-2016 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Svalbard
Miljøøkonomiske virkemidler, 2016 Publisering
 • Natur og miljø
Kredittindikator, august 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Arbeidsulykker, 2016 Publisering
 • Helse
 • Arbeid og lønn
Pengemengde, august 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Detaljomsetningsindeksen, august 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper, 2016, foreløpige tall Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Varekonsumindeksen, august 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Artikkel: Innvandrere i Norge, arbeid Publisering
 • Arbeid og lønn
Renter i banker og kredittforetak, august 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Banker og kredittforetak, august 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Elektrisitet, august 2017 Publisering
 • Energi og industri
Kollektivtransport, 2. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 39 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Etterforskede lovbrudd, 2016 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Svalbard
 • Innvandring og innvandrere
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Valgkampbidrag, 2017 Publisering
 • Valg
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, august 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Overnattingar, august 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, august 2017 Publisering
 • Energi og industri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, september 2017, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 2016 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Fylkesfordelt nasjonalregnskap, 2015 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Svalbard
Konsumprisindeksen, september 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, september 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
Harmonisert konsumprisindeks, september 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, september 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 40 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Prisindeks for engroshandel, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggjekostnadsindeks for bustader, september 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner, 2015 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Kultur og fritid
Familievern, 2016 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Kjøtproduksjon, 1. halvår 2017, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Energi og industri
Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst, 2010-2015 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Prisindeks for brukte boliger, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Veitrafikkulykker med personskade, september 2017, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Kostnadsindeks for lastebiltransport, september 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Utenrikshandel med varer, september 2017, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, september 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Skatterekneskap, september 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Forskning og utvikling i næringslivet, 2016, foreløpige tall Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Godstransport med utenlandske lastebiler, 2016 Publisering
 • Transport og reiseliv
Kystverkets virksomhet, 2016 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 41 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Omsorgstenester, 2017 Publisering
 • Helse
 • Offentlig sektor
Sal av petroleumsprodukt, september 2017, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet, 3. termin 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd, omsetning, 3. termin 2017 Publisering
 • Natur og miljø
Opna konkursar, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Bank og finansmarked
Barnevernsinstitusjoner, 2016 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Skogavvirkning for salg, 3. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kommende publisering er utsatt fra 17. til 23. oktober 2017 Omsetning i varehandel, 3. termin 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggeareal, september 2017, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Internasjonale reservar og valutalikviditet, september 2017, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 42 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Voksnes læring, 2017 Publisering
 • Utdanning
Arbeidskraftundersøkelsen, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Akvakultur, 2016, endelige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Offentlig sektor på Svalbard, 2016 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, august 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Transport og lagring, strukturstatistikk, 2016, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Føretak, 1. januar 2016 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Eiendomsomsetning, 3. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Overnattings- og serveringsvirksomhet, strukturstatistikk, 2016, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Varekonsumindeksen, september 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Detaljomsetningsindeksen, september 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Informasjon og kommunikasjon, strukturstatistikk, 2016, foreløpige tall Publisering
 • Teknologi og innovasjon
Kredittindikator, september 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Pengemengde, september 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Stortingsvalet, 2013-2017 Publisering
 • Valg
 • Innvandring og innvandrere
Sametingsvalet, 11. september 2017 Publisering
 • Valg
Strukturstatistikk for industri og bergverksdrift, 2016, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
Eksport av laks, uke 43 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Bygge- og anleggsvirksomhet, strukturstatistikk, 2016, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Annen tjenesteyting, strukturstatistikk, 2016, foreløpige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle stiftelser, 2016 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Strukturstatistikk for vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet, 2016, foreløpige tall Publisering
 • Natur og miljø
Ordreindeks for industri, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Lufttransport, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Elektrisitet, september 2017 Publisering
 • Energi og industri
Banker og kredittforetak, september 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Byggeareal, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Varehandel, strukturstatistikk, 2016, foreløpige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Næringslivstjenester, strukturstatistikk, 2016, foreløpige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, september 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, september 2017 Publisering
 • Energi og industri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2017, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Miljøvernutgifter i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 2016 Publisering
 • Natur og miljø
 • Energi og industri
Arbeidsledighet blant innvandrere, registerbasert, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Skattestatistikk for personer, 2016 Publisering
 • Inntekt og forbruk
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 44 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Føretak, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Ledige stillingar, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Fiskeri, 2016, endelige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Overnattingar, september 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Byggjekostnadsindeks for bustader, oktober 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Produsentprisindeksen, oktober 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, oktober 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, oktober 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
Harmonisert konsumprisindeks, oktober 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, oktober 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Arealbruk i tettsteder, 1. januar 2017 Publisering
 • Natur og miljø
Nasjonalregnskap, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindekser for transport og lagring, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
Prisindeksar for informasjon og kommunikasjon, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Teknologi og innovasjon
Prisindekser for næringslivstjenester, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Banker og kredittforetak, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Utenrikshandel med varer, oktober 2017, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 45 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Omsetningsindeks for næringslivstjenester, 3. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Kostnadsindeks for lastebiltransport, oktober 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Renter i banker og kredittforetak, september 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Skatterekneskap, oktober 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Statsgjelden, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Sal av petroleumsprodukt, oktober 2017, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Folkemengde og befolkningsendringar, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Veitrafikkulykker med personskade, oktober 2017, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Internett-målinga, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Svalbard
Godstransport med lastebil over grensen, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2017, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 46 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, september 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Energi og industri
Norskopplæring for voksne innvandrere, 2016 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
Byggeareal, oktober 2017, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Sjøfiske etter laks og sjøaure, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Statsregnskapets inntekter og utgifter, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Elektrisitetspriser, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Priser og prisindekser
Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, 3. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Teknologi og innovasjon
Eksport av laks, uke 47 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Lønnsindeks, 3. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Tidsskriftet Økonomiske analyser 4/2017 og konjunkturtendensene Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Detaljomsetningsindeksen, oktober 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Pengemengde, oktober 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, oktober 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Varekonsumindeksen, oktober 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Investeringsindeks for detaljhandel, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Banker og kredittforetak, oktober 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Utanrikshandel med tenester, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Elektrisitet, oktober 2017 Publisering
 • Energi og industri
Arbeidskraftkostnadsindeks, 3. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Renter i banker og kredittforetak, oktober 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Arbeidskraftkostnadsindeks, 3. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Inntekter, personlig næringsdrivende, 2016 Publisering
 • Inntekt og forbruk
Avfall fra tjenesteytende næringer, 2016 Publisering
 • Natur og miljø
 • Varehandel og tjenesteyting
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Utenriksregnskap, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 48 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, oktober 2017 Publisering
 • Energi og industri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2017, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Grensehandel, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, oktober 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Overnattingar, oktober 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Nøkkeltall for børsnoterte selskaper, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Alkoholomsetning, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Konsumprisindeksen, november 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, november 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, november 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, november 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Materialstrømsregnskap, 2016 Publisering
 • Natur og miljø
Byggjekostnadsindeks for bustader, november 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Farlig avfall, 2016 Publisering
 • Natur og miljø
 • Svalbard
Reiseundersøkelsen, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Godstransport på kysten, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger, 2016 Publisering
 • Inntekt og forbruk
 • Innvandring og innvandrere
Eksport av laks, uke 49 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Villreinjakt, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Finansielle sektorregnskaper, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Bank og finansmarked
Utslipp til luft av miljøgifter og svevestøv, 1990-2016 Publisering
 • Natur og miljø
Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere, 1990-2016, endelige tall Publisering
 • Natur og miljø
Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet, 1991-2016 Publisering
 • Natur og miljø
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utslipp av klimagasser, 1990-2016, endelige tall Publisering
 • Natur og miljø
Kostnadsindeks for buss, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Veitrafikkulykker med personskade, november 2017, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Kostnadsindeks for lastebiltransport, november 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Skatterekneskap, november 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Utenrikshandel med varer, november 2017, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet, 4. termin 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Omsetning i varehandel, 4. termin 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Olje- og gassutvinning og utvinningstjenester, 2016 Publisering
 • Energi og industri
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, november 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Sykefravær, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Utslipp og rensing av kommunalt avløp, 2016 Publisering
 • Natur og miljø
Sal av petroleumsprodukt, november 2017, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere, 2016 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
 • Offentlig sektor
Eksport av laks, uke 50 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd, omsetning, 4. termin 2017 Publisering
 • Natur og miljø
Byggeareal, november 2017, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2017, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Skatt for selskaper, 2016 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Detaljomsetningsindeksen, november 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Varekonsumindeksen, november 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 51 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, oktober 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 52 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, november 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, november 2017 Publisering
 • Energi og industri
Produsentprisindeksen, desember 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 1 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, desember 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
Fiskeri, 2017, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggjekostnadsindeks for bustader, desember 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Veitrafikkulykker med personskade, desember 2017, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, desember 2017, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Prisindeks for brukte boliger, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Kostnadsindeks for lastebiltransport, desember 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 2 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Sal av petroleumsprodukt, desember 2017, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Strukturen i jordbruket, 2017, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Opna konkursar, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Bank og finansmarked
Skogavvirkning for salg, 2017, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggeareal, desember 2017, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 3 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkelsen, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, november 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye, 2017, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Korn og oljevekster, areal og avlinger, 2016/2017, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Detaljomsetningsindeksen, desember 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Varekonsumindeksen, desember 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 4 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Landbruksundersøkinga, 2015/2016, endelige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggeareal, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2017 Publisering
 • Energi og industri
Eksport av laks, uke 5 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Føretak, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, januar 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, januar 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Potet- og grovfôravlingar, 2017, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Gårdbrukernes inntekt og formue, 2016 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Inntekt og forbruk
Prisindekser for næringslivstjenester, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Prisindekser for transport og lagring, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
Omsetningsindeks for næringslivstjenester, 4. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 6 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Ledige stillingar, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Skogeiernes inntekt, 2016 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Inntekt og forbruk
Kostnadsindeks for lastebiltransport, januar 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Lufttransport, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet, 5. termin 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Landbruksundersøkinga, 2016, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, 4. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Teknologi og innovasjon
Internett-målinga, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 7 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Lønnsindeks, 4. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 8 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Investeringsindeks for detaljhandel, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Arbeidskraftkostnadsindeks, 4. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Utanrikshandel med tenester, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 9 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 10 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Fylkeskommuneregnskap, 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Kostnadsindeks for lastebiltransport, februar 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Reiseundersøkelsen, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Elgjakt, 2017/2018, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kostnadsindeks for buss, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Hjortejakt, 2017/2018, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 11 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Grensehandel, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Registrerte kjøretøy, 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 12 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 13 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Husdyrhald, 1. januar 2018, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Registrerte jegere, 2017/2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kjøtproduksjon, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Energi og industri
Eksport av laks, uke 14 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kostnadsindeks for lastebiltransport, mars 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 15 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet, 6. termin 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Opna konkursar, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 16 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skogsveier, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skogkultur, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 17 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Hagebruksavlingar, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 18 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Ledige stillingar, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Kostnadsindeks for lastebiltransport, april 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 19 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 20 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 21 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 22 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Drosjetransport, 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 23 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Fylkeskommuneregnskap, 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Kostnadsindeks for lastebiltransport, mai 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Kommunal forvaltning av landbruksarealer, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Offentlig sektor
Eksport av laks, uke 24 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Landbrukseiendommer, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 25 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Vareproduksjon i industri og bergverksdrift, 2017 Publisering
 • Energi og industri
Barnevern, 2017 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Offentlig sektor
Porteføljeinvesteringer i utlandet, 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 26 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 27 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 28 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 29 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 30 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Aktive jegere, 2017/2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Småvilt- og rådyrjakt, 2017/2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 31 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 32 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 33 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 34 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Landsskogtakseringen, 2013-2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 35 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 36 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 37 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 38 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 39 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 40 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 41 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 42 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 43 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 44 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 45 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 46 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 47 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 48 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 49 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 50 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 51 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 52 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 1 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Gårdbrukernes inntekt og formue, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Inntekt og forbruk
Fylkeskommuneregnskap, 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Fylkeskommuneregnskap, 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen, 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Til toppen