Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Velg statistikkområde
Alle
Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter
Dato Tittel Type Statistikkområder
Kredittindikatoren K2, mars 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikatoren K3, februar 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Pengemengde, mars 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Rapport: Innvandrere og kommunestyrevalget 2015. Valgatferd og representasjon blant innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og utenlandske statsborgere Publisering
 • Valg
Eiendomsomsetning, 1. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Studiepoeng og fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler, 2015/2016 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
Den norske kirke, 2016 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Offentlig sektor
Fritidsbyggområder, 2016 Publisering
 • Natur og miljø
Elektrisitet, mars 2017 Publisering
 • Energi og industri
Eksport av laks, uke 17 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Fjernvarme og fjernkjøling, 2016 Publisering
 • Energi og industri
Banker og kredittforetak, mars 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kommende publisering er utsatt fra 5. mai til 8. juni 2017. Drosjetransport, 2016 Publisering
 • Transport og reiseliv
Ordreindeks for industri, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Føretak, 1. januar 2016 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Byggeareal, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, mars 2017 Publisering
 • Energi og industri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, april 2017, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, mars 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Arbeidskonfliktar, 2016 Publisering
 • Arbeid og lønn
Bruk av IKT i staten, 2017 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Offentlig sektor
Godstransport med norske lastebiler, 3. kvartal 2016 Publisering
 • Transport og reiseliv
Arbeidsledighet blant innvandrere, registerbasert, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Føretak, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Konsumprisindeksen, april 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, april 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Kommende publisering er utsatt fra 5. til 10. mai 2017. Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, april 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
Eksport av laks, uke 18 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, april 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindekser for næringslivstjenester, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Produksjon og forbruk av energi, energiregnskap, 2015 Publisering
 • Energi og industri
Energibruk i industrien, 2016 Publisering
 • Energi og industri
Produksjon og forbruk av energi, energibalanse, 2015, endelige tall Publisering
 • Energi og industri
Kommende publisering er utsatt fra 4. til 11. mai 2017. Hagebruksavlingar, 2016 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Artikkel: IKT-kompetanse i norske foretak Publisering
 • Teknologi og innovasjon
Prisindekser for transport og lagring, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
Byggjekostnadsindeks for bustader, april 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Lufttransport, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Prisindeksar for informasjon og kommunikasjon, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Teknologi og innovasjon
Overnattingar, mars 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Veitrafikkulykker med personskade, april 2017, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Utenrikshandel med varer, april 2017, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, 2016, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Statsgjelden, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Renter i banker og kredittforetak, mars 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, april 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Kostnadsindeks for lastebiltransport, april 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Årlig nasjonalregnskap, 2016 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 19 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Banker og kredittforetak, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Ledige stillingar, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Skatterekneskap, april 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Artikkel: Nordmenns digitale ferdigheter Publisering
 • Teknologi og innovasjon
Utslipp av klimagasser, 2016, foreløpige tall Publisering
 • Natur og miljø
Sal av petroleumsprodukt, april 2017, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Folkemengde og befolkningsendringar, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Produksjon og forbruk av energi, energibalanse, 2016, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
Godstransport med lastebil over grensen, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Internasjonale reservar og valutalikviditet, april 2017, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Verdipapirfond, kvartalstall, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Verdipapirer, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Museum og samlingar, 2016 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Svalbard
Boliger, 1. januar 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Overgang til norsk statsborgerskap, 2016 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Byggeareal, april 2017, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Informasjon og kommunikasjon, strukturstatistikk, 2015, endelige tall Publisering
 • Teknologi og innovasjon
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Energi og industri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, mars 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 20 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Omsetningsindeks for næringslivstjenester, 1. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Transport og lagring, strukturstatistikk, 2015, endelige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Kollektivtransport, 2016 Publisering
 • Transport og reiseliv
Lønnsindeks, 1. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Overnattings- og serveringsvirksomhet, strukturstatistikk, 2015, endelige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Akvakultur, 2016, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Detaljomsetningsindeksen, april 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Varekonsumindeksen, april 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Veitrafikkulykker med personskade, 2016 Publisering
 • Transport og reiseliv
Norsk kulturbarometer, 2013 Publisering
 • Kultur og fritid
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 21 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Pengemengde, april 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, 1. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Teknologi og innovasjon
Kredittindikatoren K2, april 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikatoren K3, mars 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Elektrisitetspriser, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Priser og prisindekser
API Statistikkbanken Aktivitet
 • Teknologi og innovasjon
Varehandel, strukturstatistikk, 2015 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Adopsjoner, 2016 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Gjennomføring i videregående opplæring, 2011-2016 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
Strukturstatistikk for vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet, 2015, endelige tall Publisering
 • Natur og miljø
Renter i banker og kredittforetak, april 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Annen tjenesteyting, strukturstatistikk, 2015 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Bygge- og anleggsvirksomhet, strukturstatistikk, 2015 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Strukturstatistikk for industri og bergverksdrift, 2015, endelige tall Publisering
 • Energi og industri
Arbeidskraftkostnadsindeks, 1. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Jernbanetransport, 2016 Publisering
 • Transport og reiseliv
Investeringsindeks for detaljhandel, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Statsregnskapets inntekter og utgifter, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Næringslivstjenester, strukturstatistikk, 2015 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Elektrisitet, april 2017 Publisering
 • Energi og industri
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 1. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Kvartalsvis inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Årlig inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap, 2016 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utenriksregnskap, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Driftsundersøkelse for sjøfart, 2015 Publisering
 • Transport og reiseliv
Tidsskriftet Økonomiske analyser 2/2017 og konjunkturtendensene Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, april 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 22 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, april 2017 Publisering
 • Energi og industri
Grensehandel, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mai 2017, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, mai 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, mai 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, mai 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, mai 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Banker og kredittforetak, april 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Alkoholomsetning, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Nøkkeltall for børsnoterte selskaper, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 2016 Publisering
 • Offentlig sektor
Allmennlegetjenesten, 2016 Publisering
 • Helse
Byggjekostnadsindeks for bustader, mai 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Fag- og forskingsbibliotek, 2016 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Utdanning
 • Svalbard
Innovasjon i næringslivet, 2014-2016 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Veitrafikkulykker med personskade, mai 2017, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Vernede områder, 2016 Publisering
 • Natur og miljø
 • Svalbard
Vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd, omsetning, 1. termin 2017 Publisering
 • Natur og miljø
Internett-målinga, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Svalbard
Finansielle sektorregnskaper, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Bank og finansmarked
Næringslivstjenester, omsetning etter tjenestetyper, 2015 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
BNP per innbygger, prisnivåjustert, 2016, foreløpige tall Publisering
 • Priser og prisindekser
Overnattingar, april 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Ekteskap og skilsmisser, 2016 Publisering
 • Befolkning
Eksport av laks, uke 23 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Fylkeskommuneregnskap, 2016 Publisering
 • Offentlig sektor
Befolkningens utdanningsnivå, 1. oktober 2016 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
Kommuneregnskap, 2016 Publisering
 • Offentlig sektor
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2016, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Godstransport med norske lastebiler, 4. kvartal 2016 Publisering
 • Transport og reiseliv
Omsetning i varehandel, 1. termin 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Utenrikshandel med varer, mai 2017, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kostnadsindeks for lastebiltransport, mai 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Reiseundersøkelsen, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Skatterekneskap, mai 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Eiendomsskatt, 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Prisnivå på varer og tjenester, 2016 Publisering
 • Priser og prisindekser
Utanrikshandel med tenester, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Banker og kredittforetak, 2016 Publisering
 • Bank og finansmarked
Innvandrere etter innvandringsgrunn, 1. januar 2017 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Tannhelsetenesta, 2016 Publisering
 • Helse
 • Offentlig sektor
Sal av petroleumsprodukt, mai 2017, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Kommunale gebyrer, 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Offentlig sektor
Personer med flyktningbakgrunn, 1. januar 2017 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Landbrukseiendommer, 2016 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Bygg, bolig og eiendom
Kommunal forvaltning av landbruksarealer, 2016 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Offentlig sektor
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, april 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, 2016 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 24 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Registrert avgang av store rovdyr, 2016/2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mai 2017, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Spesialisthelsetjenesten, 2016 Publisering
 • Helse
Kostnadsindeks for buss, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Sykefravær, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 2016 Publisering
 • Offentlig sektor
Utenlandskontrollerte foretaks aktivitet i Norge, 2015 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Energi og industri
Kyrkjelege fellesråd, rekneskap, 2016 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Kultur og fritid
Prisindeks for nye boliger, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Byggeareal, mai 2017, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Livslang læring, 2017 Publisering
 • Utdanning
Kommunehelsetenesta, 2016 Publisering
 • Helse
 • Offentlig sektor
Kommunale boliger, 2016 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Offentlig sektor
Kommunalt avløp, 2016 Publisering
 • Natur og miljø
 • Offentlig sektor
Pleie- og omsorgstenester, 2016 Publisering
 • Helse
 • Offentlig sektor
Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen, 2016-2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Gjennomstrømning i høyere utdanning, 2015/2016 Publisering
 • Utdanning
Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere, 2016 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
 • Offentlig sektor
Nærmiljøinnsats i kommuner og fylkeskommuner, 2016 Publisering
 • Natur og miljø
 • Offentlig sektor
Artikkel: Utenrikshandel med varer etter foretakskarakteristika - 2015 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kommunal vannforsyning, 2016 Publisering
 • Natur og miljø
 • Offentlig sektor
Fysisk planlegging i kommuner og fylkeskommuner, 2016 Publisering
 • Natur og miljø
 • Offentlig sektor
Eksport av laks, uke 25 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kulturtilbod, 2016 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Offentlig sektor
Stortingsvalget, listekandidater, 15. juni 2017 Publisering
 • Valg
Godstransport på kysten, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Brann- og ulukkesvern, 2016 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Bygg, bolig og eiendom
Næringer på Svalbard, 2016 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Svalbard
Vareproduksjon i industri og bergverksdrift, 2016 Publisering
 • Energi og industri
Detaljomsetningsindeksen, mai 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Pengemengde, mai 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikatoren K2, mai 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikatoren K3, april 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Aksjer og kapitalutdelinger, 2016, foreløpige tall Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Bank og finansmarked
Varekonsumindeksen, mai 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Porteføljeinvesteringer i utlandet, 2016 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Banker og kredittforetak, mai 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Byggeaktivitet i strandsonen, 2015/2016 Publisering
 • Natur og miljø
 • Bygg, bolig og eiendom
Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet, 1. termin 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Renter i banker og kredittforetak, mai 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Barnevern, 2016 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Offentlig sektor
Eksport av laks, uke 26 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Avfall frå hushalda, 2016 Publisering
 • Natur og miljø
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Arealbruk og arealressurser, 1. januar 2017 Publisering
 • Natur og miljø
 • Svalbard
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Økonomisk sosialhjelp, 2016 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Offentlig sektor
Lokale folkeavstemninger, 2016 Publisering
 • Valg
Omsetning i varehandel, etter produktgruppe, 2014 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Overnattingar, mai 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, mai 2017 Publisering
 • Energi og industri
Byggjekostnadsindeks for bustader, juni 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, mai 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juni 2017, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Konsumprisindeksen, juni 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juni 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Harmonisert konsumprisindeks, juni 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, juni 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
Prisindeks for engroshandel, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, juni 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 27 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Veitrafikkulykker med personskade, juni 2017, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, 2016 Publisering
 • Bank og finansmarked
Utenrikshandel med varer, juni 2017, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kostnadsindeks for lastebiltransport, juni 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Skatterekneskap, juni 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Prisindeks for brukte boliger, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 28 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggeareal, juni 2017, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juni 2017, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Sal av petroleumsprodukt, juni 2017, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Pensjonskasser, 2016 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 29 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkelsen, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, mai 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Detaljomsetningsindeksen, juni 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Opna konkursar, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Bank og finansmarked
Varekonsumindeksen, juni 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 30 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Banker og kredittforetak, juni 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juni 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juli 2017, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juni 2017 Publisering
 • Energi og industri
Pengemengde, juni 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Aktive jegere, 2016/2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kredittindikatoren K2, juni 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Småvilt- og rådyrjakt, 2016/2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kredittindikatoren K3, mai 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 31 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Føretak, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Harmonisert konsumprisindeks, juli 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, juli 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juli 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, juli 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
Byggeareal, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Eiendomsomsetning, 2. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Ordreindeks for industri, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Statsgjelden, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Skogavvirkning for salg, 2. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer, juli 2017, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Veitrafikkulykker med personskade, juli 2017, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Skatterekneskap, juli 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kostnadsindeks for lastebiltransport, juli 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Banker og kredittforetak, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 32 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Lufttransport, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Renter i banker og kredittforetak, juni 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Byggjekostnadsindeks for bustader, juli 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Sal av petroleumsprodukt, juli 2017, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Overnattingar, juni 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Folkemengde og befolkningsendringar, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juli 2017, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Godstransport med lastebil over grensen, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, juli 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Verdipapirer, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Omsetningsindeks for næringslivstjenester, 2. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Prisindeksar for informasjon og kommunikasjon, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Teknologi og innovasjon
Verdipapirfond, kvartalstall, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 33 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Prisindekser for næringslivstjenester, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Prisindekser for transport og lagring, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, juni 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Årlig nasjonalregnskap, 2015-2016 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Kvartalsvis nasjonalregnskap, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i varehandel, 2. termin 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Energi og industri
Vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd, omsetning, 2. termin 2017 Publisering
 • Natur og miljø
Byggeareal, juli 2017, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Patenter, design og varemerker, 2016 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
Tjenestepensjoner, 2016 Publisering
 • Bank og finansmarked
Lønnsindeks, 2. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, 2. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Teknologi og innovasjon
Bruk av IKT i næringslivet, 2017 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Arbeidsledighet blant innvandrere, registerbasert, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Eksport av laks, uke 34 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Detaljomsetningsindeksen, juli 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Varekonsumindeksen, juli 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Landsskogtakseringen, 2012-2016 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt, 2016/2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Innovasjon i næringslivet, 2014-2016 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Kredittindikatoren K3, juni 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Internett-målinga, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Svalbard
Kredittindikatoren K2, juli 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Godstransport med norske lastebiler, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Pengemengde, juli 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Investeringsindeks for detaljhandel, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Finansiering av politiske partier, 2016 Publisering
 • Valg
 • Kultur og fritid
Banker og kredittforetak, juli 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Arbeidskraftkostnadsindeks, 2. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Funksjonshemmede, arbeidskraftundersøkelsen, 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Ledige stillingar, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Renter i banker og kredittforetak, juli 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Statsregnskapets inntekter og utgifter, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Kvartalsvis inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utenriksregnskap, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 2. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Årlig inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap, 2015 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 35 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Tidsskriftet Økonomiske analyser 3/2017 og konjunkturtendensene Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juli 2017 Publisering
 • Energi og industri
Grensehandel, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juli 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Internasjonale reservar og valutalikviditet, august 2017, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Alkoholomsetning, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Nøkkeltall for børsnoterte selskaper, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 2016 Publisering
 • Offentlig sektor
Overnattingar, juli 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, august 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, august 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
Konsumprisindeksen, august 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, august 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Byggjekostnadsindeks for bustader, august 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Bruk av IKT i husholdningene, 2017 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
Reiseundersøkelsen, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet, 2. termin 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 36 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utanrikshandel med tenester, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, august 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Verdipapirfond, 2016 Publisering
 • Bank og finansmarked
Utenrikshandel med varer, august 2017, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Godstransport på kysten, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Veitrafikkulykker med personskade, august 2017, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Kostnadsindeks for lastebiltransport, august 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Skatterekneskap, august 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Føretak, 2015 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Sal av petroleumsprodukt, august 2017, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Finansielle sektorregnskaper, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Bank og finansmarked
Prisindeks for nye boliger, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 37 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Sykefravær, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Byggeareal, august 2017, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Overdragelser av landbrukseiendommer, 2016 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Bygg, bolig og eiendom
Internasjonale reservar og valutalikviditet, august 2017, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Skogavvirkning for salg, 2016, endelige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Kostnadsindeks for buss, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Strukturen i skogbruket, 2016 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, juli 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 38 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Miljøøkonomiske virkemidler, 2016 Publisering
 • Natur og miljø
Kredittindikatoren K3, juli 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikatoren K2, august 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Arbeidsulykker, 2016 Publisering
 • Helse
 • Arbeid og lønn
Pengemengde, august 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Detaljomsetningsindeksen, august 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 2016 Publisering
 • Offentlig sektor
Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper, 2016, foreløpige tall Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Varekonsumindeksen, august 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Renter i banker og kredittforetak, august 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Banker og kredittforetak, august 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 39 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Valgkampbidrag, 2017 Publisering
 • Valg
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, august 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Overnattingar, august 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, august 2017 Publisering
 • Energi og industri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, september 2017, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 2016, foreløpige tall Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Fylkesfordelt nasjonalregnskap, 2015 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Svalbard
Konsumprisindeksen, september 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, september 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
Harmonisert konsumprisindeks, september 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, september 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for engroshandel, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Eksport av laks, uke 40 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggjekostnadsindeks for bustader, september 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Kjøtproduksjon, 1. halvår 2017, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Energi og industri
Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst, 2010-2015 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Veitrafikkulykker med personskade, september 2017, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Kostnadsindeks for lastebiltransport, september 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Utenrikshandel med varer, september 2017, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Omsetning i varehandel, 3. termin 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, september 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Skatterekneskap, september 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Godstransport med utenlandske lastebiler, 2016 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 41 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Sal av petroleumsprodukt, september 2017, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner, 2015 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Kultur og fritid
Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet, 3. termin 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Opna konkursar, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Bank og finansmarked
Barnevernsinstitusjoner, 2016 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Skogavvirkning for salg, 3. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, september 2017, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 42 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkelsen, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Akvakultur, 2016, endelige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Offentlig sektor på Svalbard, 2016 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, august 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Føretak, 1. januar 2016 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Eiendomsomsetning, 3. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Varekonsumindeksen, september 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Detaljomsetningsindeksen, september 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Pengemengde, september 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikatoren K2, september 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikatoren K3, august 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 43 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle stiftelser, 2016 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Ordreindeks for industri, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Lufttransport, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Banker og kredittforetak, september 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, september 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, september 2017 Publisering
 • Energi og industri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2017, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Arbeidsledighet blant innvandrere, registerbasert, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Eksport av laks, uke 44 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Føretak, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Ledige stillingar, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Fiskeri, 2016, endelige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Overnattingar, september 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Byggjekostnadsindeks for bustader, oktober 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, oktober 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, oktober 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, oktober 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
Harmonisert konsumprisindeks, oktober 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, oktober 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Kvartalsvis nasjonalregnskap, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindekser for transport og lagring, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
Prisindeksar for informasjon og kommunikasjon, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Teknologi og innovasjon
Prisindekser for næringslivstjenester, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Banker og kredittforetak, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Utenrikshandel med varer, oktober 2017, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 45 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Omsetningsindeks for næringslivstjenester, 3. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Kostnadsindeks for lastebiltransport, oktober 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Renter i banker og kredittforetak, september 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Skatterekneskap, oktober 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Statsgjelden, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Sal av petroleumsprodukt, oktober 2017, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Folkemengde og befolkningsendringar, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Veitrafikkulykker med personskade, oktober 2017, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Internett-målinga, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Svalbard
Godstransport med lastebil over grensen, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2017, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 46 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, september 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Energi og industri
Sjøfiske etter laks og sjøaure, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Statsregnskapets inntekter og utgifter, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, 3. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Teknologi og innovasjon
Eksport av laks, uke 47 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Lønnsindeks, 3. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Tidsskriftet Økonomiske analyser 4/2017 og konjunkturtendensene Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Detaljomsetningsindeksen, oktober 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Kredittindikatoren K3, september 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Pengemengde, oktober 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikatoren K2, oktober 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Varekonsumindeksen, oktober 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Investeringsindeks for detaljhandel, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Banker og kredittforetak, oktober 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Utanrikshandel med tenester, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Arbeidskraftkostnadsindeks, 3. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Renter i banker og kredittforetak, oktober 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Avfall fra tjenesteytende næringer, 2016 Publisering
 • Natur og miljø
 • Varehandel og tjenesteyting
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 3. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Kvartalsvis inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utenriksregnskap, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 48 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, oktober 2017 Publisering
 • Energi og industri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2017, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Grensehandel, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, oktober 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Overnattingar, oktober 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Nøkkeltall for børsnoterte selskaper, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Alkoholomsetning, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Konsumprisindeksen, november 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, november 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, november 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, november 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Materialstrømsregnskap, 2016 Publisering
 • Natur og miljø
Byggjekostnadsindeks for bustader, november 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Farlig avfall, 2016 Publisering
 • Natur og miljø
 • Svalbard
Reiseundersøkelsen, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Godstransport på kysten, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 49 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Villreinjakt, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Finansielle sektorregnskaper, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Bank og finansmarked
Utslipp til luft av miljøgifter og svevestøv, 1990-2016 Publisering
 • Natur og miljø
Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere, 1990-2016, endelige tall Publisering
 • Natur og miljø
Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet, 1991-2016 Publisering
 • Natur og miljø
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utslipp av klimagasser, 1990-2016, endelige tall Publisering
 • Natur og miljø
Kostnadsindeks for buss, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Veitrafikkulykker med personskade, november 2017, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Kostnadsindeks for lastebiltransport, november 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Skatterekneskap, november 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Utenrikshandel med varer, november 2017, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet, 4. termin 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Omsetning i varehandel, 4. termin 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Olje- og gassutvinning og utvinningstjenester, 2016 Publisering
 • Energi og industri
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, november 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Sykefravær, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Utslipp og rensing av kommunalt avløp, 2016 Publisering
 • Natur og miljø
Sal av petroleumsprodukt, november 2017, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 2016 Publisering
 • Offentlig sektor
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere, 2016 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
 • Offentlig sektor
Eksport av laks, uke 50 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2017, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Detaljomsetningsindeksen, november 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Varekonsumindeksen, november 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 51 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, oktober 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 52 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, november 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, november 2017 Publisering
 • Energi og industri
Eksport av laks, uke 1 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Fiskeri, 2017, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggjekostnadsindeks for bustader, desember 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Veitrafikkulykker med personskade, desember 2017, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Utenrikshandel med varer, desember 2017, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kostnadsindeks for lastebiltransport, desember 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 2 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Sal av petroleumsprodukt, desember 2017, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Strukturen i jordbruket, 2017, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Opna konkursar, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Bank og finansmarked
Skogavvirkning for salg, 2017, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 3 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkelsen, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, november 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye, 2017, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Detaljomsetningsindeksen, desember 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Varekonsumindeksen, desember 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 4 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2017 Publisering
 • Energi og industri
Eksport av laks, uke 5 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Føretak, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Gårdbrukernes inntekt og formue, 2016 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Inntekt og forbruk
Prisindekser for næringslivstjenester, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Prisindekser for transport og lagring, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
Omsetningsindeks for næringslivstjenester, 4. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 6 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Ledige stillingar, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Skogeiernes inntekt, 2016 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Inntekt og forbruk
Kostnadsindeks for lastebiltransport, januar 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, 4. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Teknologi og innovasjon
Internett-målinga, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 7 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Lønnsindeks, 4. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 8 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Investeringsindeks for detaljhandel, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Arbeidskraftkostnadsindeks, 4. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Utanrikshandel med tenester, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 9 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 10 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Fylkeskommuneregnskap, 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Kostnadsindeks for lastebiltransport, februar 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Elgjakt, 2017/2018, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kostnadsindeks for buss, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Hjortejakt, 2017/2018, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 11 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 12 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 13 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Registrerte jegere, 2017/2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 14 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kostnadsindeks for lastebiltransport, mars 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 15 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Opna konkursar, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 16 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skogsveier, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skogkultur, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 17 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 18 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Ledige stillingar, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Kostnadsindeks for lastebiltransport, april 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 19 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 20 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 21 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 22 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 23 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Fylkeskommuneregnskap, 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Kostnadsindeks for lastebiltransport, mai 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 24 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 25 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Vareproduksjon i industri og bergverksdrift, 2017 Publisering
 • Energi og industri
Eksport av laks, uke 26 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 27 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 28 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 29 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 30 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 31 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 32 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 33 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 34 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 35 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 36 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 37 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 38 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 39 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 40 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 41 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 42 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 43 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 44 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 45 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 46 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 47 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 48 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 49 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 50 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 51 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 52 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 1 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Gårdbrukernes inntekt og formue, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Inntekt og forbruk
Fylkeskommuneregnskap, 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Fylkeskommuneregnskap, 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Til toppen