95960
/kultur-og-fritid/statistikker/kulturbar/hvert-4-aar
95960
Færre går på teater og kunstutstillinger
statistikk
2013-05-21T10:00:00.000Z
Kultur og fritid;Kultur og fritid
no
kulturbar, Norsk kulturbarometer, kulturbruk, konserter, kino, ballett, opera, teater, museer, kunstutstillinger, idrettsarrangementer, bibliotekIdrett og friluftsliv , Kultur, Kultur og fritid
true

Norsk kulturbarometer2012

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Færre går på teater og kunstutstillinger

Det har vært mer nedgang enn økning i bruken av ulike kulturtilbud mellom 2008 og 2012. Teater og kunstutstillinger er tilbudene som har sunket mest i oppslutning i denne perioden. Kinoen er fortsatt det tilbudet som flest bruker. Kvinner og personer med høy utdanning og høy inntekt er i størst grad kulturbrukere.

Brukere av ulike kulturtilbud siste 12 måneder, etter kulturtilbud og år. Prosent
1991200020082012
Kino58657067
Idrettsarrangement57575655
Folkebibliotek49525149
Museum41454341
Teater/musikal/revy44505345
Kunstutstilling41444238
Konsert48586261
Ballett-/danseforestilling8111314
Opera/operette5678
Kulturfestival....3231
Tros-/ livsynsmøte..413934
Andel som har brukt ulike kulturtilbud siste 12 måneder. Alder 9-79 år. 2008 og 2012. Prosent

Kulturbarometeret for 2012 viser at 45 prosent i aldersgruppen 9-79 år hadde vært på en forestilling med teater, musikal eller revy i løpet av de siste 12 månedene. I 2008 var denne andelen 53 prosent. Det har også vært en nedgang i andelen som har vært på kunstutstilling, fra 42 prosent i 2008 til 38 prosent i 2012. Andelen som har vært på tros- eller livssynsmøte, har sunket fra 39 prosent til 34 prosent i samme periode. Dette er de største forandringene i kulturbruken de siste fire årene, viser undersøkelsen i 2012.

Flest går på kino

Kino er fremdeles tilbudet som flest personer bruker. 67 prosent oppgav i 2012 å ha gått på kino de siste 12 måneder, mot 70 prosent i 2008. Konserter og idrettsarrangement følger deretter, med en årlig oppslutning på henholdsvis 61 og 55 prosent. Folkebibliotekene hadde en besøksandel på 51 prosent i 2008. I 2012 var den på 49 prosent. Mens 41 prosent hadde vært på museum i 2012, hadde 31 prosent vært på kulturfestival. 14 prosent hadde vært på ballett- eller danseforestillinger, og 8 prosent hadde sett opera eller operette.

To av tre har aldri vært på opera eller operette

I 2012-undersøkelsen svarte hele 62 prosent at de aldri hadde sett en opera- eller operetteforestilling. Svært mange, 50 prosent, svarte også at de aldri hadde vært på en ballett- eller danseforestilling. Dette tallet har imidlertid sunket fra 63 prosent i 1994. Derimot var det ingen som svarte at de aldri hadde vært på kino. 3 prosent oppgav at de aldri hadde vært på folkebibliotek, 4 prosent hadde aldri vært på museum. 5 prosent hadde aldri vært på konsert. Andelen som ikke har besøkt, er den samme for teater/musikal/revy.

Kvinner er de ivrigste kulturbrukerne

Det er en større andel kvinner enn menn som er brukere av de tradisjonelle kulturtilbudene. Kvinner går i større grad på teater, ballett-/danseforestillinger, kunstutstillinger, folkebibliotek og på tros-/livssynsmøter. Menn går derimot atskillig mer på idrettsarrangement. Begge kjønn går i omtrent like stor grad på kino og kulturfestivaler, museer, konserter og opera/operette.

Økende kulturbruk blant eldre

Barn og ungdom er større brukere av de fleste kulturtilbud enn andre aldersgrupper. Barn i alderen 9-15 år har størst andel brukere per år både av idrettsarrangement, ballett-/danseforestillinger, museer, folkebibliotek, tros- eller livssynsmøter og teater/musikal/revy. Unge i alderen 16-24 år er de som i størst grad har vært på kino, konserter og kulturfestivaler i løpet av året. Aldersgruppen 67-79 år har størst andel brukere av kunstutstillinger og opera-/operetteforestillinger. Det er også blant de eldre at det har vært størst økning i kulturbruken. Mens 10 prosent i aldersgruppen 67-79 år var på kino i 1991, var andelen tredoblet i 2012 og utgjorde 32 prosent. Tilsvarende tall for teater/musikal/revy er 23 og 39 prosent. For konserter var tallene endret fra 31 til 48 prosent i samme periode.

Kulturbruken er ulikt fordelt sosialt

Folks inntekt og utdanning har stor betydning for bruken av de fleste kulturtilbudene. De med høy utdanning bruker kulturtilbudene i betydelig større grad enn personer med lav utdanning. Dette gjelder i særlig grad kino, teater, opera/operette, ballett/dans, kunstutstillinger og museer. Høy inntekt og høyt kulturforbruk henger også sammen.

Størst interesse for konserter

21 prosent av befolkningen sier at de er meget interessert i å gå på konsert. Dernest følger idrettsarrangement, kino og kulturfestivaler. Derimot er bare 2 prosent meget interessert i å gå på ballettforestillinger, og 3 prosent er interessert i operaforestillinger. Hele 70 prosent sier de ikke er interessert i å gå på ballettforestillinger.

Størst egenaktivitet i idrett og musikk

Idrett er nordmenns største kulturelle egenaktivitet. I 2012 svarte 30 prosent at de er medlem av idrettslag, og 29 prosent har vært deltakere på idrettsarrangement de siste to åra. Musikkaktiviteter er også populært. 37 prosent kan spille instrument, og 11 prosent spiller instrument regelmessig. 7 prosent er med i kor eller orkester. 14 prosent av befolkningen har opptrådt offentlig med sang eller musikk de siste to åra. 11 prosent driver med billedkunst/kunsthåndverk, og 4 prosent er aktivt med i organisert dans på fritida. Størst nedgang i kulturaktiviteter gjelder medlemskap i bokklubb. Mens 17 prosent var medlemmer i 2008, var andelen sunket til 10 prosent i 2012.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB