269287
/natur-og-miljo/statistikker/stvar/aar-forelopige
269287
Økt omsetning for avfallshåndtering
statistikk
2016-10-26T08:00:00.000Z
Natur og miljø
no
stvar, Strukturstatistikk for vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet, omsetning, brutto driftsresultat, bearbeidingsverdi, sysselsatte, lønnskostnader, bruttoinvesteringer, foretak, bedrifterVann og avløp, Natur og miljø
true
Statistikken viser omsetning og sysselsetting for foretak i næringshovedområdet vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet. Samlet omsetning var på 23,9 milliarder i 2015.

Strukturstatistikk for vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet2015, foreløpige tall

Strukturstatistikk blir publisert både på foretaksnivå og bedriftsnivå. Tallene for foretak vil som regel vise andre verdier enn tallene for bedrifter. Årsaken er at foretak som er registrert med hovedaktivitet i en næring, kan ha bedrifter med virksomhet i andre næringer.

Innhold

Publisert:

Økt omsetning for avfallshåndtering

Foreløpige tall viser at foretak innenfor vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet hadde en omsetning på 23,9 milliarder i 2015. Dette er en oppgang på 6,2 prosent sammenlignet med endelige tall for 2014.

Strukturstatistikk for vannforsyning, avløp og renovasjon. Foreløpige tall1
2015Endring i prosent
2014 - 20152007 - 2015
1Tallene gjelder endelige tall for tidligere år og foreløpige tall for gjeldende statistikkår.
Foretak (antall)1 1721,412,6
Sysselsatte (antall)8 8195,1..
Omsetning (mill. kr)23 8846,218,6
Figur Vann, avløp og renovasjon, 2015*. Klikk på bildet for større versjon.

Målt etter omsetning var avfallshåndtering som vanlig den største næringen med en omsetning på 22 milliarder kroner. Dette utgjør 92,2 prosent av den totale omsetningen for næringshovedområdet.

Ser vi nærmere på avfallshåndtering, skrev 10,7 milliarder kroner av omsetningen seg fra innsamling av avfall. Materialgjenvinning stod for 9,3 milliarder, mens behandling og disponering av avfall stod for de resterende 2 milliardene.

Sysselsettingen for næringshovedområdet gikk opp med 5,1 prosent fra knappe 8 400 sysselsatte i 2014 til drøye 8 800 i 2015.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB