276472
276472
Økte eksportpriser
statistikk
2017-03-10T08:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Nasjonalregnskap og konjunkturer;Energi og industri
no
ppi, Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)Energi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser, Energi og industri
true

Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningfebruar 2017

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Økte eksportpriser

PPI steg med 2,7 prosent fra januar til februar. Økte priser innen flere store eksportnæringer, blant annet fisk, metaller og raffinerte petroleumsprodukter, gjorde sitt for å løfte PPI. Den viktigste bidragsyteren var imidlertid høyere gasspris.

Produsentprisindeks. 2000=100
NæringIndeksendring i prosentIndeksVekter1
Januar 2017 - Februar 2017Februar 2016 - Februar 2017
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året.
2Vannforsyning er med i PPI fra og med januar 2017.
Utvinning, bergverk, industri og kraftforsyning2,718,8231,81 000,0
 
Utvinning og utvinningstjenester4,531,7300,6354,1
Bergverksdrift-0,87,2189,510,5
Industri1,99,5169,0575,3
Næringsmiddelindustri1,54,2180,9133,2
Petroleums- og kullvareindustri7,364,0220,669,7
Metallindustri4,516,1199,549,4
Maskinindustri0,21,5161,352,9
Kraftforsyning1,629,9281,654,8
Vannforsyning20,0..195,65,3

PPI steg for femte måned på rad fra januar til februar. Dette har sammenheng med at olje- og gassprisene samlet sett for det meste har vært oppadgående i perioden. PPI totalt har stort sett hatt en oppadgående trend siden starten av 2016. Dette reflekteres blant annet i at tolvmånedersendringen i PPI var 18,8 prosent i februar. Dette kan i stor grad forklares av at oljeprisen i starten av 2016 var rundt 30-35 dollar per fat, mens den i starten av 2017 har ligget rundt 55 dollar per fat.

Prisoppgang på eksportvarer

Det var en samlet prisoppgang på utvinning av råolje og naturgass på 5 prosent fra januar til februar. Oljeprisen, målt i norske kroner, gikk noe ned så det var høyere gasspris som drev oppgangen. For øvrig steg prisene i mange av de viktige eksportnæringene. I tillegg til gassutvinning steg eksportprisene blant annet innenfor følgende næringer:

  • Raffinerte petroleumsprodukter
  • Metaller
  • Fisk
  • Kjemiske råvarer

Fortsatt oppgang i industriprisene

Prisene i industrien samlet sett steg for femte måned på rad og var 9,5 prosent høyere enn februar i fjor. Oppgangen kan i stor grad tilskrives en prisøkning på raffinerte petroleumsprodukter på 64 prosent.

Selv om raffinerte petroleumsprodukter holdes utenfor viste industriprisene en oppgang for fjerde måned på rad. De viser også en oppgang sammenlignet med februar i fjor. Flere av de store industrinæringene bidro til prisoppgangen fra februar i fjor til februar i år. Det gjaldt blant annet næringsmiddel-, metall- og maskinindustrien. Det største bidraget til å dra ned tolvmånedsveksten var en prisnedgang innenfor kjemiske råvarer på 5,5 prosent i samme periode.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB