Oppgang for landtransport

Publisert:

Foreløpige tall viser at omsetningen i næringen ‘landtransport’ økte med 3,4 prosent fra 1. kvartal 2016 til samme kvartal i år.

Næringshovedgruppen ‘Godstransport på vei’, som dominerer landtransportnæringen, økte omsetningen med 7,5 prosent i 1. kvartal 2017 sammenlignet med samme kvartal i 2016. Næringshovedgruppen ‘Rørtransport’ hadde den største nedgangen. Her falt omsetningen med 3,0 prosent.

Virksomhetene innenfor lufttransport økte også omsetningen i 1. kvartal 2017. ‘Lufttransport med passasjerer’, som er den største næringshovedgruppen, økte omsetningen med 0,7 prosent.

Foreløpige tall viser også at næringen ‘Sjøfart’ hadde nedgang i omsetning på 13,7 prosent. Næringshovedområdene ‘Overnattings- og serveringsvirksomhet’ og ‘Informasjon og kommunikasjon’ hadde en vekst på henholdsvis 0,2 og 4,3 prosent.

Ny metode gjør sammenligning før og etter 2016 vanskelig

Fra og med 1. kvartal 2017 er produksjonssystemet som brukes ved produksjon av omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, lagt om. Dette innebærer også noe endring i metoden. Det er beregnet tall tilbake til og med 1. kvartal 2016. Som en konsekvens av dette er det vanskelig å sammenligne indeksene før og etter årsskiftet 2015/2016. Det vil naturlig nok være vanskeligheter med å knytte indeksen tilbake til basisåret 2010. SSB arbeider med å revidere tallene tilbake i tid, slik at tidsserien i løpet av kort tid vil bli gjenopprettet.

Kontakt

Error occured rendering window "Artikkelside - faktaside inngang" (key 225) while handling request to site path: /0/transport-og-reiseliv/artikler-og-publikasjoner/oppgang-for-landtransport?id=102&key=312744&profilertSeksjon=122&sidetype=artikler