250634
250634
Over en kvart million flere terminalpassasjerer i 2016
statistikk
2017-02-13T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Svalbard
no
flytrafikk, Lufttransport, passasjerer, godstransport, ruteflyginger, charterflyginger, innenlandsk flytrafikk, internasjonal flytrafikk, flyplasserLuftfart, Transport og reiseliv, Transport og reiseliv, Svalbard
true

Lufttransport4. kvartal 2016

En flypassasjer tilsvarer én person på én flygning. Antall flypassasjerer vil overstige antall flyreiser hver gang en reise innebærer mer enn én flygning.

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Over en kvart million flere terminalpassasjerer i 2016

Antall terminalpassasjerer om bord i flyene på norske lufthavner gikk opp 252 000 siste året til 54,7 millioner. Dette utgjør en økning på 0,5 prosent. Økningen kom i første halvår mens i andre halvår var antall passasjerer omtrent på samme nivå som 2015.

Norske lufthavner, hovedtall1
4. kvartal 2016Prosentendring fra
4. kvartal 20154. kvartal 20134. kvartal 2011
1Inkluderer all kommersiell flygning.
2Kun avgangsdata tatt med.
Innenlandske og utenlandske flygninger
Totalt passasjerer ombord ved avgang og ankomst13 123 6760,70,48,5
Innenlandske flygninger2
Passasjerer ombord ved avgang4 011 682-0,3-2,11,6
Seter6 723 930-2,6-1,00,8
Flybevegelser67 949-4,5-6,2-4,4
Utenlandske flygninger
Totalt passasjerer ombord ved avgang og ankomst5 097 5942,24,521,3
Seter7 368 111-1,4-3,910,6
Flybevegelser46 382-2,0-10,3-1,4

Tallet for terminalpassasjerer på innenlandske og utenlandske flygninger økte henholdsvis 0,5 og 0,4 prosent fra 2015 til 2016. Blant terminalpassasjerene var det 8,5 millioner transferpassasjerer i 2016, mot 7,8 millioner i 2015. Dette ga en økning på 9,3 prosent, mens transitpassasjerer økte med 2,1 prosent i samme periode, og endte på 1,4 millioner for hele 2016.

Flere utenlandspassasjerer på Oslo Gardermoen

Tallet for utenlandspassasjerer på Oslo Gardermoen økte 5,8 prosent fra 2015 til 2016, mens innenlandspassasjerer gikk opp 2,9 prosent.

På Oslo Gardermoen var det i alt 3,4 millioner passasjerer på fly til og fra utlandet i 4. kvartal 2016. Dette er 320 000, eller 10,3 prosent, flere enn 4. kvartal 2015.

På Sandefjord Torp og Trondheim Værnes gikk antall utenlandspassasjerer opp med henholdsvis 61 000 og 17 000 eller 26,4 og 8,5 prosent. Antall utenlandspassasjerer gikk ned på Moss Rygge med 242 000 eller 65,1 prosent på grunn av avviklingen av sivil trafikk fra og med 1. november 2016. Stavanger Sola og Bergen Flesland opplevde nedgang på henholdsvis 39 000 og 3 800 passasjerer eller 9,9 og 0,8 prosent.

Færre innenlandspassasjerer i 4. kvartal 2016

På innenlandsflyene var det i alt 8,0 millioner terminalpassasjerer i 4. kvartal 2016, det vil si 4 millioner ved avgang og ankomst. Dette er 24 000, eller 0,3 prosent færre enn 4. kvartal 2015. Det var i alt 13,1 millioner terminalpassasjerer på innenlands- og utenlandsflygninger til og fra norske lufthavner 4. kvartal 2016. Dette er 85 200, eller 0,7 flere enn 4. kvartal 2015.

Totalt antall passasjerer om bord ved avgang og ankomst ved norske lufthavner gikk ned 1,1 prosent i november, mens det i oktober og desember var en økning i passasjerantallet på henholdsvis 0,6 og 2,7 prosent.

Nedgang i godstransporten

Rundt 163 200 tonn gods ble fraktet med fly i 2016, en nedgang av 3 prosent sammenlignet med 2015.

Det ble håndtert om lag 44 200 tonn gods på norske flyplasser i 4. kvartal 2016. Dette er en nedgang på 2 000 tonn, tilsvarende 4 prosent, fra 4. kvartal 2015. 29 800 tonn ble transportert til og fra utlandet, en oppgang av 1 prosent sammenligner med 4. kvartal 2015. I samme perioden ble det transportert om lag 2 400 tonn mindre gods på innenlandske flygninger, noe som er en nedgang på 14 prosent.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB