283739
283739
124 millioner tonn gods på lastebil 1. halvår
statistikk
2017-02-06T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
lbunasj, Godstransport med norske lastebiler, godstransport, lastebiltransport, veitransport, leie- og egentransport, transportlengde, transportmengde, transportarbeid, tomkjøringsprosent, vareslag, transport mellom Norge og utlandet.Landtransport, Transport og reiseliv
true

Godstransport med norske lastebiler2. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

124 millioner tonn gods på lastebil 1. halvår

Norske lastebiler fraktet 121,6 millioner tonn gods innenlands og 2,5 millioner tonn utenlands i 1. halvår 2016.

Transportarbeid med norske lastebiler1
2. kvartal 2016Endring i prosent
Transportarbeid (mill. tonnkm)Andel2. kvartal 2015 - 2. kvartal 20162. kvartal 2011 - 2. kvartal 2016
1Det er gjennomført flere endringer i lastebilundersøkelsen som til en viss grad påvirker sammenliknbarheten mellom kvartalene. I 3. kv. 2015 ble utvalgsplanen endret. I 1. kvartal 2016 ble nytt skjema tatt i bruk, samtidig som beregningsopplegget ble lagt om. Se mer om endringene i Om statistikken.
Nasjonal og internasjonal transport i alt5 390,3100,0-6,316,6
Nasjonal leie- og egentransport4 591,885,2-8,020,3
Nasjonal leietransport3 872,471,80,835,0
Nasjonal egentransport719,413,3-37,4-24,2
Internasjonal leie- og egentransport798,514,84,4-0,6

Det totale transportarbeidet utgjorde i 1. halvår i år 10,4 milliarder tonnkilometer, fordelt på henholdsvis 9,2 milliarder innenlands og beskjedne 1,2 milliarder utenlands.

Mest kjøring mot vederlag

Biler i leietransport stod for 68,0 prosent av den transporterte godsmengden innenlands med norske lastebiler i 1. halvår 2016. Tilsvarende andel av transportarbeidet var 83,9 prosent.

En tredel kjøres med tom bil

Mye av godstransporten innenlands er massetransport, hvor er det er normalt å kjøre tom bil i retur. Tilsvarende også med tømmertransport og distribusjonskjøring av oljeprodukter og annet. Dette fører til at en relativt høy andel av trafikkarbeidet skjer uten last. I 1. halvår 2016 ble det kjørt 252,5 millioner kilometer innenlands uten last og 658,7 millioner kilometer med last, noe som tilsvarte en tomkjøringsandel på 27,7 prosent.

2. kvartal 2016

I 2. kvartal i år transporterte norske lastebiler 62,5 millioner tonn innenlands og 1,3 millioner tonn utenlands. Det tilsvarende transportarbeidet utgjorde henholdsvis 4,6 og 0,8 milliarder tonnkilometer.

Metodeendringer kan påvirke sammenliknbarhetenÅpne og lesLukk

Fra og med 3. kvartal 2015 er opplegget for stratifisering og trekking av utvalget betydelig endret. Fra og med 1. kvartal 2016 er skjemaet lagt betydelig om, samtidig som estimeringsopplegget er forbedret. Endringene vil i noen grad påvirke sammenliknbarheten mellom kvartalene for enkelte variable, som f.eks. tonn og tonnkilometer, vareslagsfordeling og fordeling mellom leie- og egentransport. Utviklingen mot tidligere kvartaler må derfor tolkes med varsomhet. Se mer informasjon om endringene i Om statistikken.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB