283293
283293
Detaljhandelen økte i januar
statistikk
2017-03-02T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Detaljomsetningsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Inntekt og forbruk, Varehandel og tjenesteyting
true

Detaljomsetningsindeksenjanuar 2017

Tidligere publiserte sesongjusterte tall kan bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien.

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Detaljhandelen økte i januar

Detaljhandelsbedriftenes omsetningsvolum gikk opp med 1,4 prosent fra desember i fjor til januar i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på vel 2 prosent fra november til desember. Men den underliggende trenden viser svak nedgang i handelen siden oktober i fjor.

Detaljomsetningsindeksen, 2010=100
Januar 2017Endring i prosent
Desember 2016 - Januar 2017Januar 2016 - Januar 2017November 2015 / Januar 2016 - November 2016 / Januar 2017
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert108,21,4
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert109,21,2
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks virkedagskorrigert99,4-0,8-1,0
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks, virkedagskorrigert108,51,81,6
Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2010=100

Flere bransjer hadde en økning i omsetningsvolumet fra desember 2016 til januar 2017. Salget i dagligvareforretningene og salg på bensinstasjonene bidro særlig til oppgangen. Dagligvareforretningene står for om lag 37 prosent av omsetningen i detaljhandelen. Butikker med salg av klær og sko, tekstiler og utstyrsvarer samt byggevareforretninger bidro også til økningen i denne perioden. 

Salg av mat og drikke i spesialforretninger har derimot hatt en nedgang i omsetningsvolumet fra desember i fjor til januar i år. Butikker med salg av sportsutstyr og elektriske varer hadde også en nedgang i denne perioden. 

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 1,0 prosent i perioden november 2016 - januar 2017 sammenlignet med samme periode ett år tidligere.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB