252811
/transport-og-reiseliv/statistikker/stranslag/aar-endelige
252811
Positiv utvikling for transport og lagring i 2014
statistikk
2016-04-18T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Transport og reiseliv
no
stranslag, Transport og lagring, strukturstatistikk, landtransport, sjøtransport, lufttransport, post- og distribusjonsvirksomhet, bedrifter, foretak, sysselsatte, driftsregnskap, omsetning, lønnskostnader, bruttoinvesteringerLuftfart, Landtransport, Sjøtransport, Transport og reiseliv
true

Transport og lagring, strukturstatistikk2014, endelige tall

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Positiv utvikling for transport og lagring i 2014

Produksjonsverdien for transport- og lagringsbedriftene økte med hele 8,0 prosent fra 2013 til 2014. 386,6 milliarder kroner var den største produksjonsverdien noensinne.

Strukturstatistikk for transport og lagring. Næringsområde H. Endelige tall12
2014Prosentvis endring
2013 - 20142010 - 2014
1Unntatt 49.5 Rørtransport
2Unntatt 52.215 Tjenester tilknyttet drift av rørledninger fra og med statistikkåret 2010
3Driftsinntekter fratrukket spesielle offentlige avgifter, offentlig tilskudd og gevinst ved salg av anleggsmidler. Merverdiavgift er ikke med.
4Til faktorpriser
Foretak
Foretak (antall)21 058-2,3-2,2
Sysselsatte (antall)155 1431,43,3
Omsetning (mill. kr)3389 457,47,627,8
Bearbeidingsverdi (mill. kr)4146 249,91,231,6
Brutto driftsresultat (mill. kr)62 118,62,133,6
Bedrifter
Bedrifter (antall)21 991-1,8-1,5
Sysselsatte (antall)154 7781,33,1
Omsetning (mill. kr)3388 511,37,627,7
Lønnskostnader (mill. kr)84 007,50,629,9
Bruttoinvestering (mill. kr)14 032,74,7-50,2

Produksjonsverdien for bedriftene i næringshovedområdet «transport og lagring» utgjorde 386,6 milliarder i 2014. Dette var 8,0 prosent mer enn i 2013. Samlet verdiskaping målt som bearbeidingsverdi var 145,4 milliarder i 2014 mot 144,4 milliarder året før. Driftsmarginen var på 9,7 prosent, en økning på 6,4 prosent sammenlignet med 2013. Brutto driftsresultat økte fra 60,9 milliarder til 61,4 milliarder i samme tidsrom. Antall sysselsatte var 154 800, som tilsvarte en økning på 1,3 prosent. Antall bedrifter utgjorde 22 000, en nedgang på 1,8 prosent sammenliknet med året før.

Solid vekst for sjøfart og kysttrafikk med gods

Næringshovedgruppen «sjøfart og kysttrafikk med gods» hadde et godt resultat i 2014. Bearbeidingsverdien utgjorde på 50,9 milliarder, en økning på 9,7 prosent sammenlignet med året før. I samme periode gikk produksjonsverdien opp til 143,1 milliarder, 11,2 prosent mer enn året før. Brutto driftsresultat steg også og endte på 30,9 milliarder, en økning på 11,9 prosent.

Stabile resultater for landtransport

Næringshovedgruppen «godstransport på vei, herunder flyttetransport» var den klart største enkeltnæringen innenfor landtransport med 49,7 milliarder kroner i totale driftsinntekter. Det er 2,8 prosent mer enn i 2013. Verdiskapningen økte med 4,1 prosent til 18,2 milliarder kroner. Bedriftene i næringshovedgruppen «passasjertransport med jernbane» hadde et godt år i 2014. Produksjonsverdien endte på 4,7 milliarder, en økning på 9,2 prosent fra året før. Driftsmarginen utgjorde 10,4 prosent.

Lagring og andre tjenester tilknyttet transport med god vekst

I 2014 omsatte bedriftene i næringen «lagring og andre tjenester knyttet til transport» for 98,5 milliarder kroner. Dette var en økning på 6,2 prosent fra året før. Brutto driftsresultat utgjorde 16,1 milliarder, 4,7 prosent mer enn i 2013. Antall sysselsatte var 30 200, om lag det samme som i året før.

Flere sysselsatte i post og distribusjonsvirksomhet

For første gang siden 2007 økte tallet på sysselsatte i «post og distribusjonsvirksomhet». Veksten var på 1,6 prosent sammenliknet med året før og utgjorde 20 000 sysselsatte. Driftsinntektene økte med 1,6 prosent regnet fra året før til 16,7 milliarder kroner.

Fellestabeller kommer i aprilÅpne og lesLukk

Fellestabeller for alle næringshovedområder, næringer og næringsundergrupper i strukturstatistikkene blir tilgjengelig i statistikkbanken torsdag 28. april kl. 10.00.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB