282549
/utenriksokonomi/statistikker/forutland/kvartal
282549
Økte nettofordringer på slutten av året
statistikk
2017-03-01T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
forutland, Fordringer og gjeld overfor utlandet, nettofordringer, IIP, beholdninger overfor utlandet, utenriksregnskapet, fordringer overfor utlandet, gjeld overfor utlandet, internasjonal investeringsposisjonFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
true
Norges fordringer og gjeld overfor utlandet.

Fordringer og gjeld overfor utlandet4. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Økte nettofordringer på slutten av året

Norges nettofordringer overfor utlandet steg med 380 milliarder kroner fra 3. kvartal 2016 og var ved utgangen av 4. kvartal oppe i 6 315 milliarder. Dette skjedde etter en mindre nedgang i nettofordringene fra 2. til 3. kvartal.

Fordringer og gjeld overfor utlandet. Siste kvartal. Millioner kroner
InngangsbalanseTransaksjonerAndre endringerUtgangsbalanse
Fordringer12 863 773-150 737464 93113 177 967
Direkteinvesteringer1 933 226-87 1313 0131 849 108
Porteføljeinvesteringer8 683 12320 040424 9029 128 065
Andre finansinvesteringer1 740 714-70 6139 6731 679 774
Internasjonale reserver506 710-13 03327 343521 020
 
Gjeld6 928 499-186 407121 3516 863 443
Direkteinvesteringer1 799 734-189 38236 4991 646 851
Porteføljeinvesteringer2 925 15516 56769 7663 011 488
Andre finansinvesteringer2 203 610-13 59215 0862 205 104
 
NETTOFORDRINGER5 935 27435 670343 5806 314 524
Figur 1. Utvikling i Norges fordringer og gjeld overfor utlandet

Norges samlede fordringer overfor utlandet var på 13 178 milliarder kroner ved utgangen av 4. kvartal 2016, mens den samlede gjelden overfor utlandet utgjorde 6 863 milliarder kroner. Dette gir nettofordringer på 6 315 milliarder kroner ved utgangen av året. I statistikken forklares beholdningsendringer av transaksjoner og andre endringer. Transaksjonene er publisert i utenriksregnskapet. Nettofinanstransaksjoner var 36 milliarder kroner i 4. kvartal. 

Netto andre endringer utgjorde totalt 344 milliarder kroner i 4. kvartal 2016. I motsetning til foregående kvartal da den norske kronen styrket seg, ble den dette kvartalet svekket mot de fleste andre valutaer. Dette påvirket netto andre endringer i positiv retning. Verdipapirmarkedene avsluttet samtidig året i positiv retning samlet sett. Til sammen bidro derfor netto andre endringer i stor grad til økte nettofordringer i 4. kvartal. 

Høyere porteføljeinvesteringer i utlandet

Ved utgangen av 4. kvartal 2016 utgjorde Norges fordringer på utlandet i form av porteføljeinvesteringer 9 128 milliarder kroner. Dette var en økning på 445 milliarder kroner fra 3. kvartal 2016, og 61 milliarder kroner høyere enn ved utgangen av 2015. Økningen de siste 12 måneder fordeler seg på 93 milliarder kroner i finanstransaksjoner og minus 32 milliarder kroner i andre endringer.

Fordelt på objekt er det aksjer og andeler som har de største finanstransaksjonene med totalt 92 milliarder kroner i løpet av 2016. Verdipapirfondsandeler og andre verdipapirer har mindre finanstransaksjoner de siste 12 månedene. Andre endringer har påvirket andre verdipapirer mest i løpet av året som har gått. Nærmere bestemt har beholdningen av andre verdipapirer gått ned med 90 milliarder kroner i 2016 som følge av andre endringer. Til sammenligning er aksjer og andeler og verdipapirfondsandeler påvirket positivt av andre endringer med henholdsvis 48 og 9 milliarder kroner i samme periode.

RevisjonerÅpne og lesLukk

I denne publiseringen er data revidert tilbake til og med 1. kvartal 2015.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB