286712
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/termin
286712
statistikk
2017-06-16T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
true

Omsetning i varehandel

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

9,9 %

vekst i netthandel fra 1. termin 2016 til 1. termin 2017

Varehandel omsetningsstatistikk (mill. kr)1
OmsetningEndring i prosent
1. termin 20161. termin 20171. termin 2016 - 1. termin 20172015 - 2016
1All omsetning er eksklusiv merverdiavgift.
Rettet 20. juni 2017.
Salg og reparasjoner av motorkjøretøy35 47437 9577,09,9
Engroshandel138 561140 5501,49,6
Detaljhandel67 37368 8052,12,9
Dagligvarehandel25 60526 2572,54,0
Netthandel2 7152 9839,913,8

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
1. termin 20161. termin 20171. termin 2016 - 1. termin 2017
Rettet 20. juni 2017.
Hele landet67 37368 8052,1
 
Østfold3 2293 3794,6
Akershus8 1608 3171,9
Oslo9 2489 5803,6
Hedmark2 4072 4772,9
Oppland2 3972 4482,1
Buskerud3 6123 7985,1
Vestfold3 3463 4422,9
Telemark2 1802 2101,4
Aust-Agder1 4661 5294,3
Vest-Agder2 3462 3510,2
Rogaland5 8625 8620,0
Hordaland6 6906 680-0,1
Sogn og Fjordane1 2211 2361,2
Møre og Romsdal3 2033 2040,0
Sør-Trøndelag4 1434 2663,0
Nord-Trøndelag1 6451 6540,5
Nordland3 0693 0750,2
Troms - Romsa2 2162 3475,9
Finnmark - Finnmárku9369531,8

Tabell 2 
Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
1. termin 20161. termin 20171. termin 2016 - 1. termin 2017
Rettet 20. juni 2017.
Hele landet35 47437 9577,0
 
Østfold1 9061 9562,6
Akershus8 4128 8425,1
Oslo5 9776 3566,3
Hedmark1 011993-1,8
Oppland1 0211 020-0,1
Buskerud2 9163 23410,9
Vestfold1 1341 2237,8
Telemark1 1271 2036,7
Aust-Agder5605905,4
Vest-Agder9211 06816,0
Rogaland2 2712 4869,5
Hordaland2 0922 2587,9
Sogn og Fjordane43348010,9
Møre og Romsdal1 2461 39612,0
Sør-Trøndelag1 5981 83314,7
Nord-Trøndelag70182017,0
Nordland1 0101 0817,0
Troms - Romsa8008091,1
Finnmark - Finnmárku339307-9,4

Tabell 3 
Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
1. termin 20161. termin 20171. termin 2016 - 1. termin 2017
Rettet 20. juni 2017.
Hele landet138 561140 5501,4
 
Østfold4 4894 235-5,7
Akershus30 25231 6314,6
Oslo38 78040 9155,5
Hedmark3 2383 229-0,3
Oppland1 9431 669-14,1
Buskerud4 5884 562-0,6
Vestfold5 3214 712-11,4
Telemark1 2941 196-7,6
Aust-Agder1 3571 4103,9
Vest-Agder2 0192 1134,7
Rogaland7 8637 9551,2
Hordaland12 56112 5920,2
Sogn og Fjordane2 5412 502-1,5
Møre og Romsdal5 9336 1613,8
Sør-Trøndelag6 6276 477-2,3
Nord-Trøndelag998624-37,5
Nordland3 6183 546-2,0
Troms - Romsa4 4924 319-3,9
Finnmark - Finnmárku6447029,0

Tabell 4 
Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner

Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner
1. termin 20162. termin 20163. termin 20164. termin 20165. termin 20166. termin 20161. termin 2017
Rettet 20. juni 2017.
Handel med og reparasjon av motorvogner35 47441 86243 46538 46743 86543 88937 957
Handel med motorvogner, unntatt motorsykler25 41729 60130 63427 86830 88531 05427 535
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler6 2537 1937 8576 4407 4158 4176 636
Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler3 3844 3134 1903 6245 1284 0533 352
Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler420755785535438365435
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner138 561154 942163 002145 479163 502170 695140 550
Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr4 6566 5337 8775 5546 3556 5171 710
Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler50 2396 53355 52952 87957 05161 21751 915
Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk21 46155 46622 82421 98125 10526 52022 142
Engroshandel med IKT-utstyr6 9557 4817 9106 4377 9889 9227 222
Engroshandel med andre maskiner og annet utstyr17 18920 94322 49217 29021 36322 52716 916
Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers36 11039 48144 06439 37143 02641 25238 810
Uspesifisert engroshandel1 9512 2482 3061 9662 6142 7391 836
Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner67 37373 37983 14581 61578 19991 38268 805
Butikkhandel med bredt vareutvalg27 99930 49232 41232 23030 88934 55628 679
Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger2 9563 4893 8093 8443 5364 6932 933
Detaljhandel med drivstoff til motorvogner6 9097 1238 3158 1627 5867 5127 384
Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger7446767788708431 181773
Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger10 97511 97514 48414 64014 44616 06511 195
Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger3 4413 9954 3384 5853 7985 7233 182
Annen butikkhandel i spesialforretninger11 41312 64515 73114 01113 61717 24711 410
Torghandel14195273264820
Detaljhandel utenom utsalgssted2 9222 9663 2253 2013 4564 3573 229

Om statistikken

Statistikken kartlegger nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Omsetningen for et gitt år er først endelig når siste termin i påfølgende år er publisert. I Statistikkbanken finnes tall for både termin og kvartal.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Omsetning: All omsetning og uttak av varer og tjenester, innenfor og utenfor merverdiavgiftslovens område. Finansielle inntekter, offentlige tilskudd og merverdiavgift er ikke med.

Standard klassifikasjoner

Standard for næringsgruppering (SN2007)

Administrative opplysninger

Navn og emne

Navn: Omsetning i varehandel
Emne: Varehandel og tjenesteyting

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk

Regionalt nivå

Gjelder kun for de tomånedlige tallene: Det publiseres tall inndelt etter fylke. Tall på kommunenivå eller for andre geografiske inndelinger kan bestilles.

Hyppighet og aktualitet

Tomånedlige nivåtall og kvartalsvise indekser.

Den tomånedlige omsetningsstatistikken har førstegangspublisering om lag 17 uker etter statistikkperiodens utløp. Reviderte tall utgis henholdsvis 2 og 4 måneder etter førstegangspublisering.

De kvartalsvise indeksene har førstegangspublisering om lag 60 dager etter kvartalets utløp og utgis kun på tosiffer næringsnivå, nærmere bestemt for NACE 45 og 46. Reviderte tall utgis i forbindelse med neste publisering, det vil si 3 måneder etter førstegangspublisering.

De publiserte tallene blir revidert inntil to kalenderår tilbake i tid. Dette forklares nærmere i tabellen under med de kvartalsvise indeksene som eksempel. Toppskrift T viser til det aktuelle året, mens fotskrift 1-4 viser til det aktuelle kvartalet.Internasjonal rapportering

De kvartalsvise indeksene rapporteres til Eurostat, både ujustert og virkedagskorrigert, 60 dager etter kvartalets utløp.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Informasjon om utvalgsenheter og populasjon, lagres i programspråket SAS og langtidslagres som tekstfiler.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikkene er å kartlegge nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Statistikken har vært produsert siden 1995.

Fram til og med 2006, var det kun de tomånedlige nivåtallene som ble publisert nasjonalt, mens de kvartalsvise indeksene kun ble publisert i Eurostats publikasjoner. Fra og med første kvartal 2007 blir også de kvartalsvise indeksene publisert nasjonalt.

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av offentlig virksomhet (departementene, Norges Bank m.fl.) og finans- og analysemiljøene. Bransjeorganisasjoner og ulike aktører innen varehandelen er også aktive brukere. I Statistisk Sentralbyrå (SSB) brukes statistikken i nasjonalregnskapet og til annen forskning og analysevirksomhet.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Tilsvarende statistikk utarbeides for alle andre merverdiavgiftspliktige næringer. Endringer i omsetningsutviklingen sammenlignes med månedlig detaljomsetningsindeks. Mot årlig strukturstatistikk sammenlignes både endringstall og nivåtall.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 3-2

EØS-referanse

Rådsforordning nr. 1165/98 av 19. mai 1998

Produksjon

Omfang

Populasjonen er alle enheter registrert i momsregisteret innen næringen varehandel, inklusiv reparasjon av kjøretøy og husholdningsvarer og varer til personlig bruk, eksklusiv agenturhandel. Dette omfatter næringene 45, 46 (utenom 46.1) og 47 ifølge Standard for næringsgruppering (SN2007). Enheter som er eid av stats- eller trygdeforvaltningen, fylkeskommuner eller kommuner er ikke med i populasjonen. Observasjonsenhet er i hovedsak identisk med momspliktig enhet, det vil si et foretak med momspliktig årsomsetning som overstiger 50 000 kroner.

Datakilder og utvalg

Skattedirektoratets oppgaveregister ("momsregisteret").

Totaltelling

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistikken er registerbasert. Omsetningsoppgaveskjema sendes av de avgiftspliktige til de respektive fylkesskattekontorene, som overfører tall til Skattedirektoratet en gang i uka. SSB mottar data fra Oppgaveregisteret i Skattedirektoratet tre ganger for hver termin. Innsendelsesfrist til Fylkesskattekontoret er 1 måned og 10 dager etter terminens utløp. Oversendelse til SSB skjer om lag tre uker senere.

Omsetning fra den enkelte avgiftspliktige kontrolleres mot tidligere innleverte oppgaver. Ved store avvik fra tidligere terminer kontaktes oppgavegiver. Registeropplysninger kontrolleres i Bedrifts- og foretaksregisteret og Enhetsregisteret..

I den tomånedlige statistikken beregnes nivåtall ved summering. Momsenhetens tall fordeles på de tilhørende aktive bedriftene i henhold til omsetning i siste årsfil fra Bedrifts- og foretaksregisteret.

De kvartalsvise indeksene avledes av de tomånedlige nivåtallene. Hvert kvartal består av en hel og en halv termin. Til å dele opp i halve terminer, brukes antall virkedager i de aktuelle kvartalene.

Modellen for beregning av kvartalstall kan beskrives som følger:

Vi har at Q er kvartalstall, B er termintall og vd er antall virkedager i mars, april, september eller oktober. Toppskrift 1-4 viser til det aktuelle kvartalet, mens fotskrift T viser til inneværende år. Fotskrift j viser til at vi beregner på et mest mulig detaljert næringsnivå, det vil si tre-, fire- eller femsiffer næring. Fotskrift h viser til tosiffer næringsnivå.

Oppdeling av terminer og summering til kvartal:

formel-1a

formel-1b

Aggregering til tosiffer næringsnivå:

formel-2

Tilsvarende for de tre andre kvartalene:

formel-3a

formel-3b

formel-4

formel-5a

formel-5b

 

formel-6

formel-7a

formel-7b

formel-8

I forbindelse med publisering av første og tredje kvartal foreligger det, ved tidspunktet for førstegangspublisering, ikke momsoppgaver for henholdsvis andre og femte termin. Dette betyr at den tredje måneden i de to kvartalene må estimeres. Estimering av første kvartal foregår ved å multiplisere tall for første termin med endringen mellom første og andre termin året før. Tilsvarende er det for tredje kvartal, der tall for fjerde termin multipliseres med endringen mellom fjerde og femte termin året før.

Estimeringsmodellen kan beskrives som følger: På samme måte som over, er Q kvartal og B termin, der toppskrift viser til det/den aktuelle kvartalet/terminen. ”Hatt” over variabelen, viser til at det er et estimat, mens T viser til inneværende år. Fotskrift j er forklart i forbindelse med likning (1)-(8).

Estimat for andre termin:

formel-9

Deretter deles estimatet for andre termin opp i forhold til antall virkedager i mars og april.

formel-10

 

(9) innsatt i (10) gir følgende formel for estimering av første kvartal:

formel-11

Tilsvarende får vi for tredje kvartal:

formel-12

I forbindelse med publisering av andre og fjerde kvartal, blir de estimerte tallene fra forrige publisering byttet ut med de observerte tallene.

De kvartalsvise indeksene blir i tillegg virkedagskorrigert. Til dette benyttes X12ARIMA med løpende korrigeringsfaktor og en multiplikativ modell.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Dersom færre en tre enheter ligger til grunn for en celle i en tabell blir ikke tallene offentliggjort. Årsaken er fare for identifisering ved at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver. Særlig gjelder dette ved offentliggjøring av tall på lavt geografisk nivå. Dette blir løst ved å undertrykke disse tallene i tabellen.

Sammenlignbarhet over tid og sted

I perioden 1995 - 2002 ble statistikken publisert etter Standard for næringsgruppering (SN1994). Siden 2002 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2002), og fra 2009 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2007)

Endring i statistikkgrunnlaget: Før 1. termin 2001 inneholdt statistikken kun omsetning innenfor merverdiavgiftsloven. Fra 1. termin 2001 omfatter statistikken omsetning både innenfor og utenfor merverdiavgiftsloven.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Målefeil (den avgiftspliktige gir feil opplysninger) og bearbeidingsfeil (feil i optisk lesing) kan forekomme. Målefeil og bearbeidingsfeil er forsøkt unngått ved oppbygging av kontrollsystem (se kapittel 3.5). En annen mulig feilkilde er at fordelingen av omsetningen på bedrifter i flerbedriftsforetak bygger på fordelingsnøkler som kan være foreldet. Feilestimering i forbindelse med estimering av de kvartalsvise indeksene for første og tredje kvartal. Dette vil skje dersom vi har en vesentlig forskjellig utvikling mellom første og andre momstermin (første kvartal) eller fjerde og femte momstermin (tredje kvartal), i fjor og i år.

Fylkesskattekontoret kontaktes ved frafall av store foretak. Ellers imputeres tall til erstatning for frafall ved første og andre gangs publisering. Ved tredje (og siste) gangs publisering behandles frafall av data som verdien null.

Det er ingen utvalgsfeil i denne statistikken siden den bygger på fulltelling.

Andre feil i momsregisteret, inklusiv underrapportering, er vanskelig å anslå, men antas ikke å representere noen vesentlig feilkilde.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Error occured rendering window "Statistikkside - faktaside inngang" (key 209) while handling request to site path: /0/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/termin?id=497

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB