269285
/energi-og-industri/statistikker/sti/aar-forelopige
269285
Stillstand for norsk industri og bergverksdrift i 2015
statistikk
2016-10-28T08:00:00.000Z
Energi og industri
no
sti, Strukturstatistikk for industri og bergverksdrift, omsetning, brutto driftsresultat, bearbeidingsverdi, sysselsatte, lønnskostnader, produksjonsverdi, bruttoinvesteringer, foretak, bedrifterIndustri og bergverksdrift, Energi og industri
true
Norsk industri og bergverksdrift opplevde i 2015 en vekststopp i viktige størrelser som omsetning, sysselsetting og antall foretak.

Strukturstatistikk for industri og bergverksdrift2015, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Stillstand for norsk industri og bergverksdrift i 2015

Norsk industri og bergverksdrift opplevde i 2015 en utflating i både omsetning, sysselsetting og antall foretak. På et mer detaljert nivå preges bildet av at næringsmiddel- og metallindustrien fortsatte sin sterke vekst fra foregående år, mens oljerelaterte næringer har opplevd det motsatte.

Strukturstatistikk for industri og bergverksdrift. Foreløpige tall
Foreløpige tall. Foretak2015Endring
2014 - 20152007 - 2015
Antall/Mill. kr.ProsentProsent
Antall foretak17 8470,83,9
Sysselsatte242 5870,1-4,8
Omsetning794 3970,112,1
Figur Industri og bergverksdrift, 2015*. Klikk på bildet for større versjon.

Den samlede omsetningen for foretakene i industri og bergverksdrift var 794 milliarder kroner i 2015, viser foreløpige tall. Dette er om lag på samme nivå som i 2014. Næringsmiddel-, drikkevare- og tobakksindustrien fortsatte den sterke veksten fra tidligere år. Omsetningen i 2015 var på 205 milliarder kroner, som gir en vekst på 5,9 prosent fra 2014. 

Sjømat fortsatt i vinden

Hoveddelen av omsetningen kommer fra næringsmiddelindustrien. Som foregående år står bearbeiding og konservering av fisk, skalldyr og bløtdyr for en stor del av veksten i denne næringen. Sjømat står for 40 prosent av omsetningsøkningen i næringsmiddel-, drikkevare- og tobakksindustrien og har isolert sett økt med 9,2 prosent fra 2014. 

Metallindustrien opplevde også en sterk vekst i 2015. En omsetning på 89 milliarder kroner dette året utgjorde en vekst på 11 prosent fra 2014. Betydelig prisvekst på metaller var hovedårsaken til omsetningsveksten. Oppgangen i metallindustrien drives i all hovedsak av en økning i omsetningen av ikke-jernholdige metaller. Denne næringen utgjør 86,4 prosent av metallindustrien og økte isolert sett sin omsetning med 13,1 prosent. 

I kontrast til omsetningsveksten i næringene omtalt ovenfor har maskinindustrien og bygging av skip og oljeplattformer opplevd en sterk nedgang fra 2014 til 2015. Synkende investeringsaktivitet i olje- og gassektoren, som en følge av fallende lønnsomhet og redusert oljepris forklarer mye av omsetningsnedgangen i disse næringene. 

Uendret sysselsetting i industri og bergverk

Utviklingen i sysselsetting følger hovedmønstrene i tallene for omsetning. Totalt sett økte sysselsettingen med 0,1 prosent i industri og bergverksdrift. Mens næringsmiddelindustrien og metallindustrien økte sin sysselsetting med henholdsvis 3,2 prosent og 4,5 prosent, ble den redusert med 6,7 prosent innenfor bygging av skip og oljeplattformer.

Nytt datagrunnlag for sysselsettingÅpne og lesLukk

Strukturstatistikken er fra og med 2015 basert på et nytt datagrunnlag for lønnstakere. Hovedkilden fram til og med 2014 var NAVs Arbeidstakerregister (Aa-registeret). I 2015 ble rapporteringen til NAV til dette registeret samordnet med rapportering av lønns- og personelldata til Skatteetaten og SSB. Det felles rapporteringssystemet kalles a-ordningen. A-ordningen gir generelt et bedre datagrunnlag ved at det er mer korrekt på individnivå, samt at det dekker flere lønnstakerforhold enn Aa-registeret. I Aa-registeret var ikke ansatte som arbeidet mindre enn 4 timer per uke i gjennomsnitt inkludert.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB