115126
115126
forskning
2013-05-24T15:36:00.000Z
no

Forskningsfelt

Inntektsfordeling

Formålet med fordelingsanalyser er å få en forståelse av hvordan økonomisk utvikling og politikk virker på fordelingen av inntekt og formue over tid. Forskningen forsøker å forklare utviklingen av inntekts- og formuesfordelingen med spesielt fokus på økonomisk fattigdom.

Prosjekter

Publisert forskning

Kontakt