SSBs publikasjoner

Treff (7122)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
KPI opp 0,4 prosent i juni Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Flat utvikling i industriproduksjonen Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Stabil industriomsetning Artikler Energi og industri
4 av 10 sosialhjelpsmottakere er enslige menn Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Offentlig sektor
Rekordmange folkeavstemninger i fjor Artikler Valg
Solgte personbiler for 123 milliarder kroner i 2015 Artikler Varehandel og tjenesteyting
8 prosent fleire hotellovernattingar Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
Sosialhjelp til drøyt 130 000 personer Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Offentlig sektor
Flest meldingar og undersøkingar i Finnmark Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Offentlig sektor
Byggekostnadene for veganlegg opp 3,5 prosent Artikler Priser og prisindekser, Transport og reiseliv
Svak auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
Redusert kulldrift gav færre årsverk på Svalbard i 2016 Artikler Virksomheter, foretak og regnskap, Svalbard
Stabil mengd hushaldsavfall Artikler Natur og miljø, Offentlig sektor, Svalbard
Fosterheim – mest brukte plasseringstiltak Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Offentlig sektor
Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2015: Eksklusive EØS-/EU-innvandrere Rapporter 2017/22 Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere