SSBs publikasjoner

Treff (6972)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
HKPI opp 0,3 prosent sist månad Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Oppadgående trend i industriprisene Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Sesongjusterte tal over ledige stillingar Artikler Arbeid og lønn
Økonomiske konsekvenser av befolkningsutviklingen for Oslo kommune: Perspektiver mot 2025 Rapporter 2017/15 Befolkning, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Oil and Gas statistics: The Norwegian Experience Notater 2017/24 Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Oslo kommunes demografiske og økonomiske utvikling fram mot år 2025 Økonomiske analyser 2/2017 Befolkning, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konjunkturutviklingen i Norge Økonomiske analyser 2/2017 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konjunktursituasjonen internasjonalt Økonomiske analyser 2/2017 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Arbeidsledigheten Økonomiske analyser 2/2017 Nasjonalregnskap og konjunkturer, Arbeid og lønn
I starten av en moderat konjunkturoppgang? Konjunkturtendensene Nasjonalregnskap og konjunkturer
Vesentleg nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
Grensehandelen øker igjen Artikler Varehandel og tjenesteyting
Industriomsetningen øker Artikler Energi og industri
Svak vekst i industriproduksjonen Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Halvparten er tomkjøring Artikler Transport og reiseliv