SSBs publikasjoner

Treff (6695)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Changes in inventories in the Norwegian National Accounts: Accounting data as a source for changes in inventories Notater 2017/13 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Flere enn eksportørene avhengige av eksportmarkedene Artikler Utenriksøkonomi, Virksomheter, foretak og regnskap
Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2016. Tema: Idrettsaktiviteter: Dokumentasjonsnotat Notater 2017/12 Sosiale forhold og kriminalitet, Kultur og fritid
Flere nye studentboliger Artikler
Innvandreres husholdningsstruktur: En studie av ulike definisjoner på en innvandrerhusholdning Notater 2017/11 Befolkning, Innvandring og innvandrere
Miljøøkonomiske virkemidler: Dokumentasjon av statistikken Notater 2017/10 Natur og miljø
Levekårsundersøkelsen om helse 2015: Dokumentasjonsrapport Notater 2017/09 Sosiale forhold og kriminalitet, Helse
«Skam»-par på navnetoppen Artikler Befolkning
Modell for beregning av boligformue. Oppdatert med tall for 2016 Notater 2017/07 Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Estimering av leieinntekter fra næringseiendom. Oppdatert med tall for 2015 Notater 2017/08 Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Mer hogst tross lavere priser Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Hvordan måle boutgiftsbelastning?: En diskusjon av forholdet mellom inntekter og utgifter til bolig Notater 2017/06 Bygg, bolig og eiendom
Hvor mye bidrar skoler til elevers læring? Artikler Utdanning
Er det forskjeller i skolers og kommuners bidrag til elevenes læring i grunnskolen?: En kvantitativ studie Rapporter 2017/02 Utdanning
Færre sysselsatte knyttet til petroleumsnæringen Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer, Arbeid og lønn, Energi og industri