SSBs publikasjoner

Treff (7109)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Bedre verdijustert resultat for Livsforsikringsseskapene Artikler Bank og finansmarked
Bankoverføringer fra utlandet går ned Artikler Utenriksøkonomi
Hotella set endå ein rekord Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
Fortsatt vekst i bygge- og anleggsnæringa Artikler Bygg, bolig og eiendom
Disse navnene kan du begynne å øve på til skolestart Artikler
Samla sal held seg stabilt Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Utlånsmarginene øker Artikler Bank og finansmarked
Kraftig vekst på Sandefjord Torp Artikler Transport og reiseliv
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
De med høy inntekt stemmer oftere Artikler Valg
Godt halvår for bankene Artikler Bank og finansmarked
Læreres kompetanse i videregående skole: En registerbasert forstudie Rapporter 2017/25 Utdanning
Over 500 milliardar kroner i samla skatteinnbetalingar Artikler Offentlig sektor, Svalbard
Færre omkom i juli-trafikken Artikler Transport og reiseliv
Redusert hogst og høyere priser Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri